Pre-IELTS 1

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp học viên có:
✔️ Kiến thức từ trình độ cơ bản đến trung cấp;
✔️ Kiến thức ngữ pháp và từ vựng quan trọng thông qua các bài tập, thực hành các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết;
✔️ Khả năng nhận dạng và làm được các dạng bài thi IELTS với các chủ đề thường gặp;
✔️ Điểm IELTS 4.0 – 4.5

Học phí:

8.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: Pre-IELTS 1
– Thời lượng: 90 tiết
– Giáo trình: Get Ready for IELTS

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp học viên có:
✔️ Kiến thức từ trình độ cơ bản đến trung cấp;
✔️ Kiến thức ngữ pháp và từ vựng quan trọng thông qua các bài tập, thực hành các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết;
✔️ Khả năng nhận dạng và làm được các dạng bài thi IELTS với các chủ đề thường gặp;
✔️ Điểm IELTS 4.0 – 4.5

Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1:
Reading: Friendship
Listening: Friends abroad
Speaking: Family
Writing: Hobbies and interests
Unit 2:
Reading: Body and mind
Listening: Food and cooking
Speaking: Free time
Writing: Education
Unit 3:
Reading: Studying abroad
Listening: Presentations
Speaking: Special occasions
Writing: Culture
Unit 4:
Reading: Science and technology at home
Listening: Work
Speaking: Hometown
Writing: Family
Unit 5:
Reading: Back to nature
Listening: On campus services
Speaking: TV and radio
Writing: Tourism
Unit 6:
Reading: Communication
Listening: Staying safe
Speaking: Weather
Writing: Films

Các khóa học khác tại CITL