Pre-IELTS 2

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp học viên có:
✔️ Kiến thức từ trình độ cơ bản đến trung cấp;
✔️ Kiến thức ngữ pháp và từ vựng quan trọng thông qua các bài tập, thực hành các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết;
✔️ Khả năng nhận dạng và làm được các dạng bài thi IELTS với các chủ đề thường gặp;
✔️ Điểm IELTS 4.0 – 4.5

Học phí:

8.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: Pre-IELTS 2
– Thời lượng: 90 tiết
– Giáo trình: Get Ready for IELTS

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp học viên có:
✔️ Kiến thức từ trình độ cơ bản đến trung cấp;
✔️ Kiến thức ngữ pháp và từ vựng quan trọng thông qua các bài tập, thực hành các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết;
✔️ Khả năng nhận dạng và làm được các dạng bài thi IELTS với các chủ đề thường gặp;
✔️ Điểm IELTS 4.0 – 4.5

Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 7:
Reading: Business management
Listening: Studying, exams and revision
Speaking: Studying
Writing: Technology
Unit 8:
Reading: Young people’s rights
Listening: Shopping and spending
Speaking: Work
Writing: Happiness
Unit 9:
Reading: Community matters
Listening: Hobbies, interests and sports
Speaking: Holidays and travel
Writing: The natural world
Unit 10:
Reading: British culture
Listening: Work-life balance
Speaking: Health
Writing: Places to live
Unit 11:
Reading: Crime detection
Listening: Comparing cultures
Speaking: Important events
Writing: Health
Unit 12:
Reading: Travel
Listening: Exploring the oceans
Speaking: Possessions
Writing: Transport

Các khóa học khác tại CITL