Thiết kế Web

Mô tả khóa học:

Khóa học có gì dành cho bạn?

✔️ Nhận biết các kênh phân phối, các kênh truyền thông hiện có, từ đó lựa chọn được kênh phù hợp cho website của bạn

✔️ Biết được các yếu tố quyết định và tiêu chí cơ bản để đánh giá môt website hoàn chỉnh ngày nay

✔️ Biết các bước nghiên cứu ban đầu đúng quy trình và có lợi ích lâu dài: từ nghiên cứu insignt khách hàng, nghiên cứu thị trường, đối thủ,…

✔️ Biết cách lên nội dung, vẽ sơ đồ cơ bản cho website của bạn, từ đó lên nội dung chi tiết với CTCT

✔️ Thiết kế giao diện website đúng bố cục, từ hình ảnh, video, font chữ, màu chữ,… sao cho hợp lý và phù hợp với lĩnh vực, sản phẩm/dịch vụ mà bạn kinh doanh

✔️ Biết cách lựa chọn phương pháp xây dựng nền tảng và môi trường máy chủ cho website

✔️ Hướng dẫn bạn phát triển nền tảng website tiếp cận được nhiều khách hàng hơn: thay đổi theme mới, cài đặt hệ quản trị nội dung, điều chỉnh header, điều chỉnh Footer, các trang page, up nội dung dữ liệu lên internet, …

✔️ Biết cách đánh giá, đo lường hiệu quả của website bằng một số công cụ hỗ trợ đo lường chính xác và nhanh chóng.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Thiết kế Web

Thời gian đào tạo:
– Đối với sinh viên: 45 tiết.
– Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách tạo nên một website hoàn chỉnh mà không cần phải biết code hay thiết kế chuyên sâu.

Đây là khóa học làm website cơ bản cung cấp cho người mới bắt đầu một nền tảng kiến thức vững chắc về website cho người làm marketing và kinh doanh, để từ đây các bạn sẽ áp dụng được ngay vào công việc của mình, cũng như hoàn toàn có thể đi sâu hơn vào lĩnh vực phát triển web.

Khóa học có gì dành cho bạn?

✔️ Nhận biết các kênh phân phối, các kênh truyền thông hiện có, từ đó lựa chọn được kênh phù hợp cho website của bạn

✔️ Biết được các yếu tố quyết định và tiêu chí cơ bản để đánh giá môt website hoàn chỉnh ngày nay

✔️ Biết các bước nghiên cứu ban đầu đúng quy trình và có lợi ích lâu dài: từ nghiên cứu insignt khách hàng, nghiên cứu thị trường, đối thủ, …

✔️ Biết cách lên nội dung, vẽ sơ đồ cơ bản cho website của bạn, từ đó lên nội dung chi tiết với CTCT

✔️ Thiết kế giao diện website đúng bố cục, từ hình ảnh, video, font chữ, màu chữ,… sao cho hợp lý và phù hợp với lĩnh vực, sản phẩm/dịch vụ mà bạn kinh doanh

✔️ Biết cách lựa chọn phương pháp xây dựng nền tảng và môi trường máy chủ cho website

✔️ Hướng dẫn bạn phát triển nền tảng website tiếp cận được nhiều khách hàng hơn: thay đổi theme mới, cài đặt hệ quản trị nội dung, điều chỉnh Header, điều chỉnh Footer, các trang page, up nội dung dữ liệu lên internet, …

✔️ Biết cách đánh giá, đo lường hiệu quả của website bằng một số công cụ hỗ trợ đo lường chính xác và nhanh chóng.

Sau khi tham gia khóa học, các bạn sẽ hiểu được cách thức sử dụng website trong công việc marketing và kinh doanh thông qua việc nắm được một bức tranh tổng quan về Marketing Online. Bên cạnh đó, đặc biệt, học viên sẽ nắm được bản chất bên trong của một website hiệu quả, cũng như các bước xây dựng nội dung, thiết kế giao diện và phát triển nền tảng để tạo nên một website hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Bức tranh tổng thể

Bài 1: Kênh phân phối

Bài 2: Truyền thông Website của riêng bạn

Bài 3: Truyền thông quảng cáo trên Internet

Bài 4: Truyền thông các lời giải khác

Phần 2: Bên trong một Website

Bài 5: Yếu tố quyết định

Bài 6: Tiêu chí

Phần 3: Xây dựng nội dung

Bài 7: Nghiên cứu doanh nghiệp

Bài 8: Nghiên cứu khách hàng, đối thủ và thị trường

Bài 9: Mô tả mục tiêu

Bài 10: Xác định các đầu mục nội dung lớn

Bài 11: Vẽ sơ đồ Website

Bài 12: Xây dựng nội dung chi tiết với CTCT

Bài 13: Ví dụ

Bài 14: Case Study

Bài 15: Tổng kết chuẩn bị nội dung

Phần 4: Thiết kế giao diện

Bài 16: Tại sao cần thiết kế

Bài 17: Bố cục một trang web điển hình

Bài 18: 4 giai đoạn tư duy hình ảnh

Bài 19: 5 bước thiết kế hình ảnh

Bài 20: Màu sắc

Bài 21: Font chữ

Bài 22: Bố cục hình khối

Bài 23: Các bước hoàn thiện thiết kế

Bài 24: Tổng kết thiết kế giao diện

Phần 5: Phát triển nền tảng

Bài 25: Môi trường máy chủ

Bài 26: Lựa chọn phương pháp xây dựng

Bài 27: Cài đặt hệ quản tri nội dung

Bài 28: Tìm hiểu về Theme

Bài 29: Cài đặt Theme mới

Bài 30: Plugin

Bài 31: Header – Phân tích

Bài 32: Header – Menu

Bài 33: Header – Theme Options

Bài 34: Header – Theme Options – Header

Bài 35: Header – Theme Options – Menu – Typography

Bài 36: Header – Theme Options – Logo – Social Media

Bài 37: Footer – Phân tích – Theme Options

Bài 38: Footer – Widget

Bài 39: Post – Phân tích

Bài 40: Post – Tạo mới và tùy chỉnh

Bài 41: Post – Soạn thảo và sửa Slide Bar

Bài 42: Page – Phân tích

Bài 43: Page – Cách thức sử dụng PageBuilder

Bài 44: Page – Thực hành xây dựng Web – Phần 1

Bài 45: Page – Thực hành xây dựng Web – Phần 2

Bài 46: Page – Sử dụng Template có sẵn

Bài 47: Sử dụng Free Hosting

Bài 48: Tải dữ liệu Website lên Internet

Bài 49: Hoàn thiện Website

Bài 50: Tổng kết phát triển nền tảng

Bài 51: Các công cụ đo lường và đánh giá

Bài 52: Tổng kết bài giảng

Các khóa học khác tại CITL