Robotics Tiểu học (6 – 11 tuổi)

Giáo dục tiểu học là bước chân đầu tiên trong hành trình chuẩn bị cho giáo dục tương lai. Qua đó, học sinh sẽ có được các kỹ năng chính bao gồm đọc viết, tính toán và khoa học cơ bản. Trong khi các kỹ năng kỹ thuật số, xã hội và công dân cũng được coi là thiết yếu.

Các giải pháp cho học sinh tiểu học về STEM của SIU được thiết kế để tạo sự quan tâm của học sinh đối với các chủ đề STEAM, trao dồi kỹ năng của các em thông qua học tập và cộng tác dựa trên dự án, nâng cao kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề. Tư duy máy tính tiếp tục là yếu tố chính để phát triển bốn kỹ năng chính: phân tích, nhận dạng mẫu, trừu tượng hóa và thuật toán.

Codey Rocky: Codey Rocky là robot giúp cho việc học khoa học máy tính, công nghệ và các kỹ năng của thế kỷ 21 trở nên dễ dàng. Bắt đầu lập trình ngay lập tức – không cần xây dựng. Codey Rocky hỗ trợ lập trình dựa trên khối và Python cũng như các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Tư duy máy tính tiếp tục là một yếu tố quan trọng, với sự tích hợp của bốn kỹ năng chính: phân tích, nhận dạng mẫu, trừu tượng hóa và thuật toán.

Học lập trình: Robot lý tưởng cho người mới bắt đầu, tập trung mạnh vào lập trình và khoa học máy tính.

Mạnh mẽ và thông minh: Robot nhỏ với một loạt các cảm biến và phần cứng tích hợp, bao gồm kết nối hồng ngoại, Bluetooth và WiFi.

AI, IoT và khoa học dữ liệu: Thực hành và giảng dạy với công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và Khoa học dữ liệu.

Lập trình dựa trên khối: Được thiết kế rõ ràng để giúp học sinh hiểu các khái niệm chính về lập trình, mBlock cho phép người học kéo và thả các khối mã, giúp việc lập trình trở nên trực quan và đơn giản như chơi với các khối xây dựng.

Các khóa học