Luyện thi TOEIC 3A

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng;
✔️ Đạt điểm TOEIC 700 – 850+

Học phí:

3.500.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC 3A
– Thời lượng: 60 tiết
– Giáo trình: Longman Preparation series for the TOEIC test (Advanced course)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng;
✔️ Đạt điểm TOEIC 700 – 850+

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1:
Part 1: Photo 1
Part 2 & 3: Who
Part 4: Business announcements
Part 5: Prepositions
Part 6: Language Strategy 1
Part 7: Advertisements
Unit 2:
Part 1: Photo 2
Part 2 & 3: What
Part 4: Special announcements
Part 5: Coordinate Conjunctions
Part 6: Language Strategy 2
Part 7: Advertisements (cont)
Unit 3:
Part 1: Photo 3
Part 2 & 3: When
Part 4: Recorded messages
Part 5: Subordinate Conjunctions
Part 6: Strategy Practice
Part 7: Bulletins
Unit 4:
Part 1: Photo 4
Part 2 & 3: Where
Part 5: Transition Words
Part 6: Verbs: Causative
Part 7: Bulletins (cont)
Unit 5:
Part 1: Photo 5
Part 2 & 3: Why
Part 4: Advertisements
Part 5: Verbs: Conditional
Part 6: Forms and Tables
Part 7: Letters, E-mails, and Memos
Unit 6:
Part 1: Photo 6
Part 2 & 3: How
Part 4: News
Part 5: Verbs: Two-Word
Part 6: Word Families
Part 7: Labels
Unit 7:
Part 1: Photo 7
Part 2: Auxiliaries
Part 3: What does …. Means
Part 4: Weather
Part 5: Similar Words
Part 6: Verbs: Tense
Part 7: Text Messages and Online Chats
Multiple Passages

Các khóa học khác tại CITL