Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và mạng

Mô tả khóa học:

Nhằm cung cấp các kiến thức cho học viên có thể áp dụng làm các công việc liên quan đến lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và hệ thống mạng. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng:

  • Lắp ráp, cài đặt thành thạo thiết bị máy tính, có khả năng xử lý sự cố, sửa chữa một số thiết bị phần cứng, cài đặt phần mềm máy tính.
  • Nắm được các kiến thức cơ bản về kết nối mạng Lan, mạng Internet, các thiết bị liên quan.
  • Có khả năng thi công, quản trị và bảo trì hệ thống máy tính của các cơ quan, doanh nghiệp, phòng Internet, Game, …

Học phí:

2.800.000

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và mạng

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY TÍNH VÀ MẠNG
– Đối tượng tuyển sinh: học sinh, sinh viên, CB-CNVC – Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Mục tiêu của khóa học

Nhằm cung cấp các kiến thức cho học viên có thể áp dụng làm các công việc liên quan đến lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và hệ thống mạng. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng:
– Lắp ráp, cài đặt thành thạo thiết bị máy tính, có khả năng xử lý sự cố, sửa chữa một số thiết bị phần cứng, cài đặt phần mềm máy tính.
– Nắm được các kiến thức cơ bản về kết nối mạng Lan, mạng Internet, các thiết bị liên quan.
– Có khả năng thi công, quản trị và bảo trì hệ thống máy tính của các cơ quan, doanh nghiệp, phòng Internet, Game, …

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Lắp ráp – Cài đặt – Các trình tiện ích
1. Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
2. Phân chia – Quản lý Đĩa Cứng
3. Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị
4. Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
5. CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT, …
6. Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)

Phần 2: Mạng máy tính
Bài 1: Giới thiệu Mạng máy tính
1. Các khái niệm mạng máy tính (LAN, WAN, Intranet, Internet)
2. Mục đích của hệ thống mạng, cơ chế bảo mật của các hệ thống mạng
3. Phân loại mạng (LAN, WAN); Client/ Server, Workgroup (Pear to pear)
4. Các thành phần của Mạng
Bài 2: Mô hình mạng và một số lệnh cơ bản
1. Mô hình mạng, giới thiệu mô hình OSI
2. Một số lệnh cơ bản của các hệ thống mạng HĐH Microsoft (ipconfig, ping, nslookup, map, net share, …)
Bài 3: Cài đặt Windows Server
1. Chuẩn bị trước khi cài đặt
2. Chọn phương pháp cài đặt
Bài 4: Tổ chức quản lý User và Group
1. Giới thiệu công cụ quản trị
2. Khái niệm nhóm và người dùng
3. Các nhóm cục bộ, nhóm tạo sẵn trong HĐH
4. Tạo tài khoản và nhóm quản lý
5. Quản lý tài khoản của người dùng trong vùng và nhóm
6. Dịch vụ truy nhập mạng
7. Giới hạn truy nhập và lưu trữ (logon restriction và quota)
8. Bài thực hành tạo user và nhóm
9. Bài thực tập giới hạn truy nhập trong mạng
Bài 5: Cấu hình mạng và quản lý tài nguyên
1. Cài đặt và cấu hình kết nối mạng
2. Cài đặt cấu hình các giao thức mạng
3. Cài đặt MODEM
4. Quản lý đĩa
5. Quản lý tài khoản người dùng
6. Quản lý truy cập tập tin và thư mục
7. Quản lý máy in
Bài 6: Cài đặt, cấu hình, quản trị các dịch vụ (DHCP, NAT, DNS, Web, Mail, FTP, Telnet, Proxy) Server
1. Dịch vụ (DHCP)
2. Dịch vụ (DNS)
3. Dịch vụ (WINS)
4. RAS
5. NAT
6. Cài đặt IIS
7. Cấu hình, quản trị WebSite
Bài 7: Cài đặt, cấu hình Modem router ADSL kết nối mạng Internet
1. Giới thiệu (Công nghệ ADSL, Modem router ADSL)
2. Cài đặt và cấu hình Modem router ADSL (Cài đặt, Cấu hình)
Bài 8: Hướng dẫn thiết kế, khắc phục lỗi hệ thống Mạng LAN, WAN, Wireless
1. Khảo sát hiện trạng: kiến trúc tòa nhà, vị trí đặt các thiết bị
2. Khảo sát nhu cầu của từng người dùng
3. Khảo sát hoạt động của hệ thống
4. Thiết kế sơ đồ mạng luận lý, vật lý
5. Lập bảng dự toán
6. Dùng phần mềm (như Visio) để hổ trợ thiết kế

Phần 3: Khắc phục lỗi hệ thống
1. Đường truyền : card, cable, các thiết bị, …
2. Chương trình điều khiển, hệ thống địc chỉ IP
3. Hoạt động mạng : các dịch vụ
4. Các chương trình ứng dụng
5. Tài khoản, tài nguyên và phân quyền

Các khóa học khác tại CITL