Luyện thi TOEIC

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Học phí:

2.700.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC
– Thời lượng: 45 tiết
– Giáo trình: New Economy TOEIC 2018 RC & LC

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Test 1:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Test 2:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Test 3:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Test 4:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Test 5:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7

Các khóa học khác tại CITL