Chứng chỉ quản trị mạng Microsoft MCSA – cơ bản

Mô tả khóa học:

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ đủ khả năng:
– Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering, …
– Xây dựng và Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO, …
– Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ và nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM High Availability, Office365 Enterprise, Microsoft Azure, …
– Đủ kiến thức để tham gia thi chứng chỉ quốc tế MCSE Core Infrastructure

Học phí:

2.800.000

MCSE – cơ bản

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: MCSE – cơ bản
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo MCSE mới nhất của Microsoft được phát hành vào tháng 1 năm 2019, thay thế cho chương trình MCSE Cloud Platform and Infrastructure.
Khóa học MCSE Core Infrastructure cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành máy chủ mới nhất Windows Server 2016. Thông qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng để vận hành, quản trị tốt hệ thống mạng doanh nghiệp, ngoài ra học viên còn được cung cấp đầy đủ kiến thức tham gia kỳ thi quốc tế của Microsoft để đạt chứng chỉ Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) có giá trị toàn cầu.

3. Mục tiêu khóa học

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ đủ khả năng:
– Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering, …
– Xây dựng và Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO, …
– Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ và nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM High Availability, Office365 Enterprise, Microsoft Azure, …
– Đủ kiến thức để tham gia thi chứng chỉ quốc tế MCSE Core Infrastructure

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Triển khai cơ sở hạ tầng mạng
Bài 1: Cài đặt, cấu hình và quản trị DNS
– Cài đặt DNS servers
– Tạo và cấu hình DNS Zones
– Tạo và quản lý DNS Records
– Cấu hình DNS Round Robin
– Cấu hình và quản lý các cơ chế phân giải tên trong DNS
– Cấu hình DNS Dynamic Update
– Tích hợp DNS với Active Directory
– Cấu hình DNS Zone Transfer
– Cài đặt và cấu hình Secondary DNS Server
– Cấu hình DNS nâng cao
Bài 2: Cài đặt, cấu hình và quản trị DHCP
– Cài đặt DHCP Server role
– Tạo và cấu hình DHCP Scopes
– Cấu hình DHCP Options
– Tạo DHCP Reservation
– Triển khai DHCP Relay Agent
– Cấu hình DHCP Failover Clustering
– Cấu hình DHCP nâng cao
– Quản lý và xử lý sự cố DHCP
Bài 3: Cài đặt và quản lý IPAM
– Giới thiệu chức năng IPAM trên Windows Server 2016
– Cài đặt và cấu hình IPAM
– Quản lý DNS và DHCP bằng IPAM
– Quản lý không gian địa chỉ bằng IPAM
Bài 4: Triển khai giải pháp hỗ trợ truy cập từ xa VPN
– Lập kế hoạch xây dựng mô hình VPN
– Cài đặt và cấu hình VPN Server
– Cấu hình VPN Clients
– Quản lý các cơ chế kết nối VPN
– Xử lý các sự cố kết nối VPN
– Cấu hình VPN nâng cao
Bài 5: Triển khai giải pháp hỗ trợ truy cập từ xa DirectAccess
– Tổng quan về DirectAccess
– Cấu hình DirectAccess bằng Getting Started Wizard
– Cấu hình và quản lý DirectAccess nâng cao
Bài 6: Cài đặt và cấu hình Work Folder
– Tổng quan về Work Folder
– Cài đặt và cấu hình Work Folder
– Cấu hình cho phép người dung truy cập Work Folder từ bên ngoài
Bài 7: Cài đặt và cấu hình Web Application Proxy
– Tổng quan về Web Application Proxy
– Cài đặt và cấu hình Web Application Proxy
Bài 8: Triển khai giải pháp HA bằng Network Load Balancing
– Tổng quan về High Availability (HA)
– Tổng quan về NLB
– Tạo, cấu hình và quản lý NLB cluster
– Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của NLB cluster
Bài 9: Triển khai giải pháp HA bằng Failover Clustering
– Tổng quan về Failover Clustering
– Lập kế hoạch triển khai Failover Cluster
– Tạo và cấu hình Failover cluster
– Quản lý Failover cluster
– Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Failover cluster
– Xử lý sự cố Failover cluster

Phần 2: Xây Dựng Và Quản Trị Active Directory (AD)
Bài 10: Cài đặt và cấu hình Domain Controller
– Tổng quan về AD DS
– Các chức năng của Domain Controllers
– Cài đặt Domain controller
– Triển khai mô hình domain có nhiều Domain Controllers
– Giải pháp cài đặt Additional Domain Controller cho văn phòng chi nhánh
Bài 11: Quản lý Operation Master Roles
– Tìm hiểu chức năng của các Master Roles trong AD
– Kiểm tra Master Roles
– Thực hiện Transfer Master Roles
– Thực hiện Seizing Master Roles
– Quản lý Master Roles bằng Windows PowerShell
– Thực hiện Metadata Cleanup
Bài 12: Xây dựng mô hình AD nâng cao
– Các mô hình AD nâng cao
– Triển khai Child Domain
– Triển khai Domain Tree
– Cấu hình AD Trusts Relationship

Các khóa học khác tại CITL