IELTS Foundation 2

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức ngữ pháp với các chủ điểm quan trọng & phát âm trong tiếng Anh;
✔️ Khả năng làm quen với các dạng đề và các kỹ thuật luyện đọc cơ bản, đọc ngắn;
✔️ Khả năng nghe 3 giọng tiếng Anh trong IELTS là Anh-Anh, Anh-Mỹ, và Anh-Úc, tiếp cận với những dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi Listening và luyện tập với một số chủ điểm quen thuộc trong phần thi này;
✔️ Kiến thức các cấu trúc cốt lõi cho bài nói;
✔️ Kiến thức về các dạng đề và các từ vựng, cấu trúc cơ bản;
✔️ Điểm IELTS < 4.0

Học phí:

6.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: IELTS Foundation 2
– Thời lượng: 72 tiết
– Giáo trình: Mindset for IELTS Foundation

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức ngữ pháp với các chủ điểm quan trọng & phát âm trong tiếng Anh;
✔️ Khả năng làm quen với các dạng đề và các kỹ thuật luyện đọc cơ bản, đọc ngắn;
✔️ Khả năng nghe 3 giọng tiếng Anh trong IELTS là Anh-Anh, Anh-Mỹ, và Anh-Úc, tiếp cận với những dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi Listening và luyện tập với một số chủ điểm quen thuộc trong phần thi này;
✔️ Kiến thức các cấu trúc cốt lõi cho bài nói;
✔️ Kiến thức về các dạng đề và các từ vựng, cấu trúc cơ bản;
✔️ Điểm IELTS < 4.0

Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 6: Transport and places in town
Unit 7: Jobs, work and study
Unit 8: Health and medicine
Unit 9: Language
Unit 10: Science and technology

Các khóa học khác tại CITL