Lập trình với Scratch 3.0 nâng cao

Mô tả khóa học:

Giúp học sinh từ 8 – 16 tuổi tìm hiểu chuyên sâu hơn về bộ môn Lập trình thông qua việc tạo ra các chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch theo các cấp độ từ dễ đến khó.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

Tên khóa học: Lập trình với Scratch 3.0 nâng cao

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

Giúp học sinh từ 8 – 16 tuổi tìm hiểu chuyên sâu hơn về bộ môn Lập trình thông qua việc tạo ra các chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch theo các cấp độ từ dễ đến khó.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Nội dung khóa học được xây dựng dựa trên một phần cuốn giáo trình “Lập trình với Scratch 3.0” xuất bản tại NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội do Học Viện VIETSTEM biên soạn. Đồng thời bổ sung thêm các chương trình phần mềm hỗ trợ học tập một số môn học như môn Toán, Lý, Lịch sử.

Khóa học bao gồm 05 chương:

Chương 1: Thiết kế và Lập trình sản phẩm Thiệp sinh nhật.

Chương 2: Thiết kế và Lập trình mô phỏng hoạt động của Đồng hồ.

Chương 3: Thiết kế và Lập trình mô phỏng mạch điện.

Chương 4: Thiết kế và Lập trình trò chơi Điện Biên Phủ trên không.

Chương 5: Thiết kế và Lập trình trò chơi Flappy Bird.

Học viên được lợi gì khi học:

+ Làm chủ ngôn ngữ lập trình Srcatch trong thời gian ngắn và đơn giản nhất.

+ Nắm được các khái niệm nâng cao về ngôn ngữ lập trình.

+ Hiểu rõ hơn về thế giới công nghệ xung quanh, cách máy tính và các thiết bị di động thông minh nghĩ và hoạt động.

+ Làm chủ ngôn ngữ lập trình Scratch giúp học viên trang bị một công cụ mới trong rèn luyện tư duy cũng như phục học tập nghiên cứu các môn học khác như Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Lịch sử, …

+ Phương thức học tập thuận tiện có hiệu quả kinh tế cao. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.

Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Thiết kế và lập trình tấm thiệp sinh nhật động

Bài 1: Thiệp sinh nhật: Vẽ nền và chong chóng

Bài 2: Thiệp sinh nhật: Lập trình chong chóng xoay

Bài 3: Thiệp sinh nhật: Thêm chữ và hiệu ứng cho chữ

Bài 4: Thiệp sinh nhật: Lập trình cho bóng bay (P1)

Bài 5: Thiệp sinh nhật: Vị trí bắt đầu của các đối tượng

Bài 6: Thiệp sinh nhật: Lập trình cho bóng bay (P2)

Bài 7: Thiệp sinh nhật: Thêm đối tượng từ thư mục và lập trình nến cháy

Bài 8: Thiệp sinh nhật: Lập trình đối tượng mũ và pháo

Bài 9: Thiệp sinh nhật: Thêm âm thanh cho dự án

Bài 10: Thiệp sinh nhật: Thêm ngôi sao và lập trình cho ngôi sao

Bài 11: Thiệp sinh nhật: Hoàn thiện dự án

Phần 2: Thiết kế và lập trình mô phỏng hoạt động đồng hồ

Bài 12: Đồng hồ: Vẽ đồng hồ

Bài 13: Đồng hồ: Giới thiệu về góc

Bài 14: Đồng hồ: Vẽ kim đồng hồ và chỉnh lại vị trí các số

Bài 15: Đồng hồ: Lập trình cho kim giây và kim phút

Bài 16: Đồng hồ: Lập trình cho kim giờ

Phần 3: Thiết kế và lập trình mô phỏng mạch điện đơn giản

Bài 17: Mạch điện: Bổ sung kiến thức và vẽ nền

Bài 18: Mạch điện: Vẽ mạch điện

Bài 19: Mạch điện: Thêm bóng đèn và vị trí bắt đầu

Bài 20: Mạch điện: Giới thiệu về biến

Bài 21: Mạch điện: Tính toán cường độ dòng điện I

Bài 22: Mạch điện: Lập trình cho công tắc

Bài 23: Mạch điện: Lập trình cho khóa K

Bài 24: Mạch điện: Lập trình cho bóng đèn

Bài 25: Mạch điện: Lập trình cho màn chắn

Phần 4: Thiết kế và lập trình trò chơi “Điện biên phủ trên không”

Bài 26: Điện Biên Phủ trên không: Giới thiệu chương trình và vẽ bom

Bài 27: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bệ phóng

Bài 28: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho tên lửa SAM-2

Bài 29: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bản sao bay lên

Bài 30: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho tên lửa biến mất và bỏ lại khi bay lên

Bài 31: Điện Biên Phủ trên không: Vị trí bắt đầu của máy bay A-6

Bài 32: Điện Biên Phủ trên không: Máy bay tạo bản sao, bản sao di chuyển và nổ

Bài 33: Điện Biên Phủ trên không: Tên lửa biến mất khi chạm máy bay và thông báo ném bom

Bài 34: Điện Biên Phủ trên không: Tăng máu, tăng điểm cho B-52

Bài 35: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bom

Bài 36: Điện Biên Phủ trên không: Bom nổ, người chơi bị trừ máu

Bài 37: Điện Biên Phủ trên không: Kết thúc dự án

Phần 5: Thiết kế và lập trình trò chơi “Flappy bird”

Bài 38: Flappy Bird: Phân tích dự án và vẽ ống nước

Bài 39: Flappy Bird: Lập trình mặt đất di chuyển

Bài 40: Flappy Bird: Lập trình trạng thái Chuẩn bị và Bắt đầu

Bài 41: Flappy Bird: Lập trình trạng thái đang chơi

Bài 42: Flappy Bird: Lập trình trạng thái kết thúc và hoàn thiện dự án

Các khóa học khác tại CITL

New
7.500.000
New
7.500.000
New
6.000.000
2.100.000

Lập trình với Scratch 3.0 nâng cao

Mô tả khóa học:

Giúp học sinh từ 8 – 16 tuổi tìm hiểu chuyên sâu hơn về bộ môn Lập trình thông qua việc tạo ra các chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch theo các cấp độ từ dễ đến khó.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

Tên khóa học: Lập trình với Scratch 3.0 nâng cao

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

Giúp học sinh từ 8 – 16 tuổi tìm hiểu chuyên sâu hơn về bộ môn Lập trình thông qua việc tạo ra các chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch theo các cấp độ từ dễ đến khó.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Nội dung khóa học được xây dựng dựa trên một phần cuốn giáo trình “Lập trình với Scratch 3.0” xuất bản tại NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội do Học Viện VIETSTEM biên soạn. Đồng thời bổ sung thêm các chương trình phần mềm hỗ trợ học tập một số môn học như môn Toán, Lý, Lịch sử.

Khóa học bao gồm 05 chương:

Chương 1: Thiết kế và Lập trình sản phẩm Thiệp sinh nhật.

Chương 2: Thiết kế và Lập trình mô phỏng hoạt động của Đồng hồ.

Chương 3: Thiết kế và Lập trình mô phỏng mạch điện.

Chương 4: Thiết kế và Lập trình trò chơi Điện Biên Phủ trên không.

Chương 5: Thiết kế và Lập trình trò chơi Flappy Bird.

Học viên được lợi gì khi học:

+ Làm chủ ngôn ngữ lập trình Srcatch trong thời gian ngắn và đơn giản nhất.

+ Nắm được các khái niệm nâng cao về ngôn ngữ lập trình.

+ Hiểu rõ hơn về thế giới công nghệ xung quanh, cách máy tính và các thiết bị di động thông minh nghĩ và hoạt động.

+ Làm chủ ngôn ngữ lập trình Scratch giúp học viên trang bị một công cụ mới trong rèn luyện tư duy cũng như phục học tập nghiên cứu các môn học khác như Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Lịch sử, …

+ Phương thức học tập thuận tiện có hiệu quả kinh tế cao. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.

Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Thiết kế và lập trình tấm thiệp sinh nhật động

Bài 1: Thiệp sinh nhật: Vẽ nền và chong chóng

Bài 2: Thiệp sinh nhật: Lập trình chong chóng xoay

Bài 3: Thiệp sinh nhật: Thêm chữ và hiệu ứng cho chữ

Bài 4: Thiệp sinh nhật: Lập trình cho bóng bay (P1)

Bài 5: Thiệp sinh nhật: Vị trí bắt đầu của các đối tượng

Bài 6: Thiệp sinh nhật: Lập trình cho bóng bay (P2)

Bài 7: Thiệp sinh nhật: Thêm đối tượng từ thư mục và lập trình nến cháy

Bài 8: Thiệp sinh nhật: Lập trình đối tượng mũ và pháo

Bài 9: Thiệp sinh nhật: Thêm âm thanh cho dự án

Bài 10: Thiệp sinh nhật: Thêm ngôi sao và lập trình cho ngôi sao

Bài 11: Thiệp sinh nhật: Hoàn thiện dự án

Phần 2: Thiết kế và lập trình mô phỏng hoạt động đồng hồ

Bài 12: Đồng hồ: Vẽ đồng hồ

Bài 13: Đồng hồ: Giới thiệu về góc

Bài 14: Đồng hồ: Vẽ kim đồng hồ và chỉnh lại vị trí các số

Bài 15: Đồng hồ: Lập trình cho kim giây và kim phút

Bài 16: Đồng hồ: Lập trình cho kim giờ

Phần 3: Thiết kế và lập trình mô phỏng mạch điện đơn giản

Bài 17: Mạch điện: Bổ sung kiến thức và vẽ nền

Bài 18: Mạch điện: Vẽ mạch điện

Bài 19: Mạch điện: Thêm bóng đèn và vị trí bắt đầu

Bài 20: Mạch điện: Giới thiệu về biến

Bài 21: Mạch điện: Tính toán cường độ dòng điện I

Bài 22: Mạch điện: Lập trình cho công tắc

Bài 23: Mạch điện: Lập trình cho khóa K

Bài 24: Mạch điện: Lập trình cho bóng đèn

Bài 25: Mạch điện: Lập trình cho màn chắn

Phần 4: Thiết kế và lập trình trò chơi “Điện biên phủ trên không”

Bài 26: Điện Biên Phủ trên không: Giới thiệu chương trình và vẽ bom

Bài 27: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bệ phóng

Bài 28: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho tên lửa SAM-2

Bài 29: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bản sao bay lên

Bài 30: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho tên lửa biến mất và bỏ lại khi bay lên

Bài 31: Điện Biên Phủ trên không: Vị trí bắt đầu của máy bay A-6

Bài 32: Điện Biên Phủ trên không: Máy bay tạo bản sao, bản sao di chuyển và nổ

Bài 33: Điện Biên Phủ trên không: Tên lửa biến mất khi chạm máy bay và thông báo ném bom

Bài 34: Điện Biên Phủ trên không: Tăng máu, tăng điểm cho B-52

Bài 35: Điện Biên Phủ trên không: Lập trình cho bom

Bài 36: Điện Biên Phủ trên không: Bom nổ, người chơi bị trừ máu

Bài 37: Điện Biên Phủ trên không: Kết thúc dự án

Phần 5: Thiết kế và lập trình trò chơi “Flappy bird”

Bài 38: Flappy Bird: Phân tích dự án và vẽ ống nước

Bài 39: Flappy Bird: Lập trình mặt đất di chuyển

Bài 40: Flappy Bird: Lập trình trạng thái Chuẩn bị và Bắt đầu

Bài 41: Flappy Bird: Lập trình trạng thái đang chơi

Bài 42: Flappy Bird: Lập trình trạng thái kết thúc và hoàn thiện dự án

Các khóa học khác tại CITL