Chế tạo Robot dò đường

Mô tả khóa học:

Bạn là người hâm mộ chương trình Robocon bởi đội tuyển Việt Nam đã vô địch 5 lần?

Bạn yêu thích các loại robot thông minh từ Mỹ, Nhật Bản?

Bạn mong muốn tự tay chế tạo robot thông minh và mang lại lợi ích thực tiễn?

Với khóa học này, ngay cả khi bạn chưa biết chút gì về máy móc hay các linh kiện điện tử, thậm chí là nguyên lý hoạt động vật lý thì bạn cũng có thể tự tay chế tạo Robot.

Robot dò đường là một mẫu robot kinh điển dành người mới nhập môn trong robotics. Việc học về Robot dò đường giúp người học có những kiến thức cơ bản nhất cho việc học lập trình và chế tạo trong điều khiển và tự động hóa

Tại sao gọi là ROBOT DÒ ĐƯỜNG?

Với những lắp ráp đơn giản và thêm chút hướng dẫn về nguyên lý hoạt động và áp dụng bộ cảm biến, bạn sẽ có ngay 1 chú robot thông minh biết nhận biết màu sắc và đi theo màu sắc đó.

Sau khi kết thúc khóa học Chế tạo Robot dò đường các bạn học sinh- sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu và tìm tòi công nghệ, giải các bài toán trong robotics liên quan đến vạch dò đường cùng những kiến thức nền tảng về sử dụng cảm biến.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Chế tạo Robot dò đường

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Bạn là người hâm mộ chương trình Robocon bởi đội tuyển Việt Nam đã vô địch 5 lần?

Bạn yêu thích các loại robot thông minh từ Mỹ, Nhật Bản?

Bạn mong muốn tự tay chế tạo robot thông minh và mang lại lợi ích thực tiễn?

Với khóa học này, ngay cả khi bạn chưa biết chút gì về máy móc hay các linh kiện điện tử, thậm chí là nguyên lý hoạt động vật lý thì bạn cũng có thể tự tay chế tạo Robot.

Robot dò đường là một mẫu robot kinh điển dành người mới nhập môn trong robotics. Việc học về Robot dò đường giúp người học có những kiến thức cơ bản nhất cho việc học lập trình và chế tạo trong điều khiển và tự động hóa

Tại sao gọi là ROBOT DÒ ĐƯỜNG?

Với những lắp ráp đơn giản và thêm chút hướng dẫn về nguyên lý hoạt động và áp dụng bộ cảm biến, bạn sẽ có ngay 1 chú robot thông minh biết nhận biết màu sắc và đi theo màu sắc đó.

Sau khi kết thúc khóa học Chế tạo Robot dò đường các bạn học sinh- sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu và tìm tòi công nghệ, giải các bài toán trong robotics liên quan đến vạch dò đường cùng những kiến thức nền tảng về sử dụng cảm biến.

 

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Tổng quan về Arduino

Bài 1: Khái niệm vi điều khiển và Arduino

Bài 2: Phân loại Arduino

Bài 3: Ứng dụng của Arduino trong thực tế

Bài 4: Lý do sử dụng Arduino để làm robot

Bài 5: Linh kiện và công cụ

Bài 6: Demo sản phẩm khóa học

Phần 2: Lắp ráp robot và làm quen với mạch điện

Bài 7: Cảnh báo chập mạch và quá dòng

Bài 8: Phương pháp nối dây điện

Bài 9: Nguyên tắc hoạt động của động cơ

Bài 10: Mắc mạch điện cơ bản cho động cơ

Bài 11: Cấp nguồn bằng công tắc cho Arduino

Bài 12: Giới thiệu pin Lion, cách sạc pin

Bài 13: Lắp khung robot

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý Arduino

Bài 14: Giới thiệu về Arduino IDE Download và cài đặt

Bài 15: Giới thiệu và cài đặt Drive CH340G

Phần 4: Lập trình led

Bài 16: Khái niệm đèn LED

Bài 17: Cách nạp code cho Arduino

Bài 18: Nháy LED với Arduino

Bài 19: Sử dụng Breadboard

Bài 20: Hướng dẫn làm 2 led nháy luân phiên

Bài 21: Bài tập 1: Làm 3 led nháy đuổi nhau

Bài 22: Bài tập 2: Phân chia 5 led ra 5 góc của robot

Bài 23: Bài tập 3: Làm 5 led nháy đồng loạt 3 lần

Phần 5: Giới thiệu mạch điều khiển L298

Bài 24: Giới thiệu về mạch L298 và lý do sử dụng

Bài 25: Hướng dẫn cách mắc nối L298

Bài 26: Nguyên tắc điều khiển L298

Bài 27: Bài tập 1: Làm động cơ tiến 1s, lùi 1s

Bài 28: Bài tập 2: Làm robot tiến 0,5s, quay phải 1s

Bài 29: Bài tập 3: Làm robot tiến 0.5s, quay trái 0.3s, quay phải 0.8s, lùi 1s

Bài 30: Điều khiển tốc độ động cơ với L298

Bài 31: Bài tập 4: Làm động cơ quay 1s 100% tốc độ và quay 2s với 50% tốc độ

Phần 6: Hiển thị máy tính

Bài 32: Gửi tín hiệu lên máy tính

Bài 33: Biến trong arduino

Bài 34: Bài tập 1: Gửi tên tuổi địa chỉ lên máy tính

Phần 7: Tín hiệu đầu vào

Bài 35: Nhận tín hiệu đầu vào với nút bấm hiện lên Serial monitor

Bài 36: Nhận tín hiệu đầu vào với lệnh input pullup

Bài 37: Lệnh if else với arduino, sử dụng nút bấm để bật đèn

Bài 38: Lệnh switch/ case sử dụng nút bấm để bật đèn

Bài 39: Bài tập 1: Sử dụng nút bấm để khi nhấn nút đèn sẽ tắt và thả nút bấm đèn sẽ bật

Bài 40: Bài tập 2: sử dụng lệnh if với 2 nút bấm

Bài 41: Bài tập 3: Dùng 3 nút bấm điều khiển 3 led. Mỗi nút làm sáng số đèn led khác nhau

Phần 8: Đọc giá trị cảm biến

Bài 42: Giới thiệu cảm biến hồng ngoại dò đường và nguyên lý hoạt động

Bài 43: Lắp ráp và hiệu chỉnh cảm biến hồng ngoại

Bài 44: Thực hành gửi tín hiệu cảm biến hồng ngoại lên Serial

Bài 45: Bài tập 1: Gửi lên white nếu cảm biến vào vạch trắng và black nếu vào vạch đen

Bài 46: Bài tập 2: Hiển thị giá trị đọc được của 4 cảm biến lên màn hình Serial

Bài 47: Bài tâp 3: Hiển thị màu đọc được của 4 cảm biến lên màn hình Serial

Bài 48: Toán tử “&&” (và); toán tử “||” (hoặc)

Bài 49: Bài tập 4: Lập trình sao cho khi cả 4 cảm biến gặp vạch đen thì một động cơ quay tiến, các trường hợp còn lại động cơ đó sẽ dừng

Phần 9: Chương trình con, hàm và thủ tục

Bài 50: Giới thiệu các khái niệm chương trình con trong Arduino

Bài 51: Thủ tục trong arduino

Bài 52: Bài tập:Tạo chương trình blink3led()

Bài 53: Bài tập Viết các chương trình con: move 1(), move 2(), stopMotor()

Bài 54: Câu hỏi mở: Giải thích thủ tục motorControlNoSpeed

Bài 55: Câu hỏi mở: Giải thích thủ tục robotMover

Bài 56: Bài tập: lập trình để robot chạy tiến 1s, lùi 1s, quay trái 1s, quay phải 1s

Bài 57: Giới thiệu về hàm trả về giá trị

Bài 58: Bài tập : Viết hàm nhân 2 số

Phần 10: Thuật toán dò đường

Bài 59: Kết nối cảm biến dò đường

Bài 60: Giới thiệu hàm IFSensor

Bài 61: Giải thích hàm deviationDarkLine4Sensor – thuật toán đo độ lệch

Bài 62: Giới thiệu hàm darklineFollower

Phần 11: Nhóm bài tập nâng cao

Bài 63: Chương trình để Robot khi gặp vạch ngang sẽ dừng lại 3s

Bài 64: Bài tập 1: Thử thách trâu gỗ ngựa máy Gia Cát Lượng

Bài 65: Bài tập 2: Lập trình robot dò được vạch trắng

Bài 66: Tổng kết khóa học

Các khóa học khác tại CITL