Lập trình điều khiển robot mBot

Mô tả khóa học:

Bạn có biết rằng, 

❌ mBot là một bộ robot giáo dục dễ tiếp cận dành cho trẻ em và người mới bắt đầu học lập trình, điện tử và robot.

❌ mBot có thể được lập trình với cả Arduino IDE và mBlock (dựa trên nền tảng Scratch). Đây là một công cụ giáo dục tuyệt vời cho tất cả những kỹ sư tương lai.

❌ mBot sẽ đi kèm với một phần mềm miễn phí của MakeBlock có tên là mBlock, một môi trường lập trình đồ họa kéo thả được phát triển trên nền tảng Scratch 2.0. Chúng tôi tích hợp Arduino với Scratch và thực hiện rất nhiều cải tiến. Trẻ em có thể sử dụng mBlock để kiểm soát thế giới vật chất mà không cần nối dây.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

❌ mBot là một bộ robot giáo dục dễ tiếp cận dành cho trẻ em và người mới bắt đầu học lập trình, điện tử và robot.

❌ mBot có thể được lập trình với cả Arduino IDE và mBlock (dựa trên nền tảng Scratch). Đây là một công cụ giáo dục tuyệt vời cho tất cả những kỹ sư tương lai.

❌ mBot sẽ đi kèm với một phần mềm miễn phí của MakeBlock có tên là mBlock, một môi trường lập trình đồ họa kéo thả được phát triển trên nền tảng Scratch 2.0. Chúng tôi tích hợp Arduino với Scratch và thực hiện rất nhiều cải tiến. Trẻ em có thể sử dụng mBlock để kiểm soát thế giới vật chất mà không cần nối dây.

Nội dung khóa học

✔️ Giáo trình có 57 bài giảng bao gồm 15 nội dung chính như sau:

✔️ Giới thiệu về Robot mbot và phần mềm mblock

✔️ Các kiến thức căn bản mblock

✔️ Lập trình chương trình Chuột ăn táo, dơi, bóng, khỉ, …

✔️ Lập trình kiểm tra đáp án.

✔️ Điều khiển Robot

✔️ Lập trình Robot tránh vật cản

✔️ Lập trình robot đi theo đường có sẵn

✔️ Điều khiển Robot bằng điều khiển hồng ngoại…

Khác biệt của khóa học

❗ Bài giảng được thiết kế theo phương thức “Thực hành – Trải nghiệm – Trực quan”, hướng dẫn từng bước từ dễ đến khó, kết thúc mỗi chương là một sản phẩm thực tế tạo sự hứng thú cho người học.

❗ Kiến thức và các khái niệm về lập trình được lồng ghép vào từng bài gắn với từng sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp.

❗ Không chỉ là học lập trình, khóa học muốn hướng đến việc trang bị một công cụ đa năng trợ giúp quá trình học tập và nghiên cứu các môn học khác của học sinh.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về robot mbot và phần mềm mblock

Bài 1: Hướng dẫn tải và cài đặt mBot

Bài 2: Hướng dẫn tải và cài đặt mblock

Bài 3: Thanh danh mục

Phần 2: Các kiến thức căn bản mblock

Bài 4: Tổng quan chương trình – Các kiến thức và khối lệnh cần chú ý

Bài 5: Lưu đồ thuật toán – Cấu trúc tuần tự

Bài 6: Lập trình điều khiển đèn LED

Bài 7: Lập trình điều khiển còi

Phần 3: Lập trình chương trình Chuột ăn táo

Bài 8: Lập trình cho chuột và táo

Bài 9: Tổng quan chương trình và kiến thức cần lưu ý

Bài 10: Lưu đồ thuật toán của vòng lặp

Bài 11: Lập trình cho chuột và táo

Bài 12: Lập trình cho táo – Hoàn thiện chương trình

Phần 4: Lập trình chương trình dơi, bóng, khỉ

Bài 13: Tổng quan chương trình – Kiến thức cần nhớ

Bài 14: Phân tích chương trình – Lưu đồ thuật toán

Bài 15: Lập trình cho dơi – Điều khiển dơi bằng hồng ngoại

Bài 16: Lập trình cho bóng

Bài 17: Lập trình cho khỉ

Phần 5: Lập trình kiểm tra đáp án

Bài 18: Lưu đồ thuật toán cho các đối tượng phần 1

Bài 19: Lưu đồ thuật toán cho các đối tượng phần 2

Bài 20: Lập trình cho Stage

Bài 21: Lập trình để máy tính kiểm tra đáp án

Bài 22: Tổng quan chương trình và kiến thức cần nhớ

Phần 6: Pháo, tàu, đạn

Bài 23: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán

Bài 24: Vẽ pháo và lập trình cho pháo

Bài 25: Lập trình cho tàu

Bài 26: Lập trình cho đạn

Bài 27: Tổng quan chương trình và kiến thức cần nhớ

Phần 7: Quét mã vạch

Bài 28: Tổng quan chương trình

Bài 29: Lưu đồ thuật toán

Bài 30: Lập trình cho hàng hóa

Bài 31: Hoàn thiện chương trình

Phần 8: Rhythm game

Bài 32: Giới thiệu chương trình và các toán tử logic

Bài 33: Lưu đồ thuật toán

Bài 34: Lập trình cho cua, sao biển và bóng rổ

Bài 35: Lập trình cho chùm sáng

Phần 9: Lập trình cho nhân vật bóng

Bài 36: Giới thiệu về trò chơi tương tác video ball

Bài 37: Sơ đồ khối của chương trình video ball

Bài 38: Lập trình cho sân khấu phần 1

Bài 39: Lập trình cho sân khấu phần 2

Bài 40: Hoàn thiện chương trình

Phần 10: Điều khiển robot

Bài 41: Tổng quan chương trình

Bài 42: Lập trình cho mbot di chuyển phần 1

Bài 43: Lập trình cho mbot di chuyển phần 2

Phần 11: Lập trình robot tránh vật cản

Bài 44: Vẽ sơ đồ khối

Bài 45: Lập trình cho robot tránh vật cản

Bài 46: Lập trình cho mbot cảnh báo

Phần 12: Lập trình robot đi theo đường có sẵn

Bài 47: Con đường thành công

Bài 48: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán

Bài 49: Hoàn thiện chương trình

Phần 13: Điều khiển robot bằng điều khiển hồng ngoại

Bài 50: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán cho dự án “Robot ngoan ngoãn”

Bài 51: Lập trình điều khiển robot di chuyển bằng hồng ngoại

Bài 52: Nạp chương trình trên máy tính lên robot

Phần 14: Robot linh hoạt

Bài 53: Tổng quan chương trình và vẽ sơ đồ khối

Bài 54: Định nghĩa khối lệnh control

Bài 55: Lập trình robot tự di chuyển kết hợp tránh vật cản

Phần 15: Nhà vô địch đua xe

Bài 56: Tổng quan chương trình

Bài 57: Lập trình cho robot đua

Các khóa học khác tại CITL

Lập trình điều khiển robot mBot

Mô tả khóa học:

Bạn có biết rằng, 

❌ mBot là một bộ robot giáo dục dễ tiếp cận dành cho trẻ em và người mới bắt đầu học lập trình, điện tử và robot.

❌ mBot có thể được lập trình với cả Arduino IDE và mBlock (dựa trên nền tảng Scratch). Đây là một công cụ giáo dục tuyệt vời cho tất cả những kỹ sư tương lai.

❌ mBot sẽ đi kèm với một phần mềm miễn phí của MakeBlock có tên là mBlock, một môi trường lập trình đồ họa kéo thả được phát triển trên nền tảng Scratch 2.0. Chúng tôi tích hợp Arduino với Scratch và thực hiện rất nhiều cải tiến. Trẻ em có thể sử dụng mBlock để kiểm soát thế giới vật chất mà không cần nối dây.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

❌ mBot là một bộ robot giáo dục dễ tiếp cận dành cho trẻ em và người mới bắt đầu học lập trình, điện tử và robot.

❌ mBot có thể được lập trình với cả Arduino IDE và mBlock (dựa trên nền tảng Scratch). Đây là một công cụ giáo dục tuyệt vời cho tất cả những kỹ sư tương lai.

❌ mBot sẽ đi kèm với một phần mềm miễn phí của MakeBlock có tên là mBlock, một môi trường lập trình đồ họa kéo thả được phát triển trên nền tảng Scratch 2.0. Chúng tôi tích hợp Arduino với Scratch và thực hiện rất nhiều cải tiến. Trẻ em có thể sử dụng mBlock để kiểm soát thế giới vật chất mà không cần nối dây.

Nội dung khóa học

✔️ Giáo trình có 57 bài giảng bao gồm 15 nội dung chính như sau:

✔️ Giới thiệu về Robot mbot và phần mềm mblock

✔️ Các kiến thức căn bản mblock

✔️ Lập trình chương trình Chuột ăn táo, dơi, bóng, khỉ, …

✔️ Lập trình kiểm tra đáp án.

✔️ Điều khiển Robot

✔️ Lập trình Robot tránh vật cản

✔️ Lập trình robot đi theo đường có sẵn

✔️ Điều khiển Robot bằng điều khiển hồng ngoại…

Khác biệt của khóa học

❗ Bài giảng được thiết kế theo phương thức “Thực hành – Trải nghiệm – Trực quan”, hướng dẫn từng bước từ dễ đến khó, kết thúc mỗi chương là một sản phẩm thực tế tạo sự hứng thú cho người học.

❗ Kiến thức và các khái niệm về lập trình được lồng ghép vào từng bài gắn với từng sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp.

❗ Không chỉ là học lập trình, khóa học muốn hướng đến việc trang bị một công cụ đa năng trợ giúp quá trình học tập và nghiên cứu các môn học khác của học sinh.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về robot mbot và phần mềm mblock

Bài 1: Hướng dẫn tải và cài đặt mBot

Bài 2: Hướng dẫn tải và cài đặt mblock

Bài 3: Thanh danh mục

Phần 2: Các kiến thức căn bản mblock

Bài 4: Tổng quan chương trình – Các kiến thức và khối lệnh cần chú ý

Bài 5: Lưu đồ thuật toán – Cấu trúc tuần tự

Bài 6: Lập trình điều khiển đèn LED

Bài 7: Lập trình điều khiển còi

Phần 3: Lập trình chương trình Chuột ăn táo

Bài 8: Lập trình cho chuột và táo

Bài 9: Tổng quan chương trình và kiến thức cần lưu ý

Bài 10: Lưu đồ thuật toán của vòng lặp

Bài 11: Lập trình cho chuột và táo

Bài 12: Lập trình cho táo – Hoàn thiện chương trình

Phần 4: Lập trình chương trình dơi, bóng, khỉ

Bài 13: Tổng quan chương trình – Kiến thức cần nhớ

Bài 14: Phân tích chương trình – Lưu đồ thuật toán

Bài 15: Lập trình cho dơi – Điều khiển dơi bằng hồng ngoại

Bài 16: Lập trình cho bóng

Bài 17: Lập trình cho khỉ

Phần 5: Lập trình kiểm tra đáp án

Bài 18: Lưu đồ thuật toán cho các đối tượng phần 1

Bài 19: Lưu đồ thuật toán cho các đối tượng phần 2

Bài 20: Lập trình cho Stage

Bài 21: Lập trình để máy tính kiểm tra đáp án

Bài 22: Tổng quan chương trình và kiến thức cần nhớ

Phần 6: Pháo, tàu, đạn

Bài 23: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán

Bài 24: Vẽ pháo và lập trình cho pháo

Bài 25: Lập trình cho tàu

Bài 26: Lập trình cho đạn

Bài 27: Tổng quan chương trình và kiến thức cần nhớ

Phần 7: Quét mã vạch

Bài 28: Tổng quan chương trình

Bài 29: Lưu đồ thuật toán

Bài 30: Lập trình cho hàng hóa

Bài 31: Hoàn thiện chương trình

Phần 8: Rhythm game

Bài 32: Giới thiệu chương trình và các toán tử logic

Bài 33: Lưu đồ thuật toán

Bài 34: Lập trình cho cua, sao biển và bóng rổ

Bài 35: Lập trình cho chùm sáng

Phần 9: Lập trình cho nhân vật bóng

Bài 36: Giới thiệu về trò chơi tương tác video ball

Bài 37: Sơ đồ khối của chương trình video ball

Bài 38: Lập trình cho sân khấu phần 1

Bài 39: Lập trình cho sân khấu phần 2

Bài 40: Hoàn thiện chương trình

Phần 10: Điều khiển robot

Bài 41: Tổng quan chương trình

Bài 42: Lập trình cho mbot di chuyển phần 1

Bài 43: Lập trình cho mbot di chuyển phần 2

Phần 11: Lập trình robot tránh vật cản

Bài 44: Vẽ sơ đồ khối

Bài 45: Lập trình cho robot tránh vật cản

Bài 46: Lập trình cho mbot cảnh báo

Phần 12: Lập trình robot đi theo đường có sẵn

Bài 47: Con đường thành công

Bài 48: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán

Bài 49: Hoàn thiện chương trình

Phần 13: Điều khiển robot bằng điều khiển hồng ngoại

Bài 50: Phân tích chương trình và vẽ lưu đồ thuật toán cho dự án “Robot ngoan ngoãn”

Bài 51: Lập trình điều khiển robot di chuyển bằng hồng ngoại

Bài 52: Nạp chương trình trên máy tính lên robot

Phần 14: Robot linh hoạt

Bài 53: Tổng quan chương trình và vẽ sơ đồ khối

Bài 54: Định nghĩa khối lệnh control

Bài 55: Lập trình robot tự di chuyển kết hợp tránh vật cản

Phần 15: Nhà vô địch đua xe

Bài 56: Tổng quan chương trình

Bài 57: Lập trình cho robot đua

Các khóa học khác tại CITL