Chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Nâng cao

Mô tả khóa học:

CCNA Routing and Switching (CCNA nâng cao) là khóa học Chuyên gia mạng quốc tế bám sát theo chương trình đào tạo của Học viện Cisco. Hoàn thành khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNA Routing and Switching, đây là một trong 10 những chứng chỉ nghề nghiệp về công nghệ thông tin uy tín và danh giá nhất trên thế giới, được công nhận trên 150 quốc gia, được các công ty trong và ngoài nước công nhận và tuyển dụng.
Khóa học được xây dựng từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao về mạng máy tính nên phù hợp với các bạn học viên lẫn sinh viên yêu thích các công nghệ liên quan đến mạng Internet. Khóa học được thiết kế học lý thuyết đi kèm với thực hành thông qua những bài LAB mô phỏng bám sát với mô hình mạng doanh nghiệp, công ty, tập đoàn nên đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế của nhiều kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực mạng. Khóa học đặc biệt hữu ích đối với các bạn sinh viên ngành mạng máy tính, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.

Học phí:

2.800.000

CCNA nâng cao

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: CCNA nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

CCNA Routing and Switching (CCNA nâng cao) là khóa học Chuyên gia mạng quốc tế bám sát theo chương trình đào tạo của Học viện Cisco. Hoàn thành khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNA Routing and Switching, đây là một trong 10 những chứng chỉ nghề nghiệp về công nghệ thông tin uy tín và danh giá nhất trên thế giới, được công nhận trên 150 quốc gia, được các công ty trong và ngoài nước công nhận và tuyển dụng.
Khóa học được xây dựng từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao về mạng máy tính nên phù hợp với các bạn học viên lẫn sinh viên yêu thích các công nghệ liên quan đến mạng Internet. Khóa học được thiết kế học lý thuyết đi kèm với thực hành thông qua những bài LAB mô phỏng bám sát với mô hình mạng doanh nghiệp, công ty, tập đoàn nên đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế của nhiều kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực mạng. Khóa học đặc biệt hữu ích đối với các bạn sinh viên ngành mạng máy tính, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Tóm tắt nội dung khóa học

Bám sát giáo trình đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế của Học viện Cisco: – Tổng quan về mạng máy tính, mạng không dây từ cơ bản đến nâng cao.
– Cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị mạng.
– Cơ chế hoạt động của các giao thức mạng.
– Phương thức hoạt động các kỹ thuật, công nghệ sử dụng trên mạng LAN, WAN.
– Phân tích cơ chế hoạt động của các phương thức tấn công mạng và giải pháp phòng chống.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Chương 1: Giới thiệu khóa học
Bài 1: Tổng quan về các giao thức định tuyến động Dynamic Routing Protocol
Chương 2: Giao thức định tuyến động RIP
Bài 1: Tổng quan về giao thức
Bài 2: Lựa chọn đường đi dựa vào tham số AD và Metric
Bài 3: Cơ chế hoạt động
Bài 4: Cơ chế chống Loop Split Horizon
Bài 5: Các bộ Timer trong giao thức RIP
Bài 6: So sánh RIPv1 và RIPv2
Bài 7: Tìm hiểu khái niệm về Major Network
Bài 8: Cấu hình giao thức RIP trên Cisco Router
Bài 9: Quảng bá Default Route trong giao thức RIP
Chương 3: Giao thức định tuyến động EIGRP
Bài 1: Tổng quan về giao thức
Bài 2: Cấu hình giao thức EIGRP trên Cisco Router
Bài 3: Hello Timer và Dead Timer
Bài 4: Cơ chế tóm tắt địa chỉ Auto Summary
Bài 5: Quảng bá Default Route trong EIGRP
Bài 6: Hiệu chỉnh Metric bằng Delay và Bandwidth
Bài 7: Quá trình bầu chọn Successor và Feasible Successor
Bài 8: Hiệu chỉnh Variance cân bằng tải theo tỷ lệ
Bài 9: Điều kiện thiết lập Neighbor trong EIGRP
Chương 4: Giao thức định tuyến động OSPF
Bài 1: Tổng quan về giao thức
Bài 2: Cấu hình giao thức OSPF trên Cisco Router
Bài 3: Area trong giao thức OSPF
Bài 4: Quảng bá Default Route trong OSPF
Bài 5: Hiệu chỉnh Metric trong OSPF
Bài 6: Hiệu chỉnh Router-ID trong OSPF
Bài 7: Hello Timer và Dead Timer trong OSPF
Bài 8: Điều kiện thiết lập Neighbor trong OSPF
Bài 9: Network Type Point-to-Point và Broadcast Multiaccess
Bài 10: Tiến trình bầu chọn DR và BDR trong OSPF
Chương 5: Giao thức định tuyến động BGP
Bài 1: Tổng quan về giao thức
Bài 2: Cấu hình giao thức BGP trên Cisco Router
Bài 3: Quảng bá các Route trong giao thức BGP
Bài 4: Mối quan hệ eBGP và iBGP
Bài 5: Nguyên tắc đồng bộ IGP Synchronization trong BGP
Chương 6: Redistribute Route giữa các miền định tuyến động
Bài 1: Tổng quan về kỹ thuật Redistribute
Bài 2: Redistribute các Route vào miền định tuyến EIGRP
Bài 3: Redistribute các Route vào miền định tuyến OSPF
Bài 4: Lập trình điều kiện định tuyến bằng kỹ thuật IP SLA
Chương 8: Công nghệ mạng riêng ảo VPN
Bài 1: Tổng quan về VPN
Bài 2: Kỹ thuật GRE VPN trên Cisco Router
Chương 9: Tìm hiểu công nghệ IPv6
Bài 1: Tổng quan về IPv6
Bài 2: Quy tắc rút gọn địa chỉ IPv6
Bài 3: Phân loại địa chỉ IPv6
Bài 4: Cơ chế EUI-64 tự động phát sinh 64 bit Interface ID
Bài 5: Gán địa chỉ IPv6 trên hệ điều hành Window
Bài 6: Cơ chế cấp IPv6 tự động SLAAC và DHCP
Bài 7: Cấu hình định tuyến IPv6 trên Cisco Router
Bài 8: Các giải pháp IPv6 Tunnel
Chương 10: Công nghệ mạng không dây WLAN
Bài 1: Tổng quan về mạng không dây và Access Point
Bài 2: Các đặc điểm của môi trường mạng không dây
Bài 3: Các bước cấu hình Access Point
Bài 4: Tính năng Roaming trên Access Point
Chương 11: Giới hạn băng thông bằng kỹ thuật QoS
Bài 1: Giới hạn băng thông bằng kỹ thuật QoS – Phần 1. Tổng quan công nghệ Policing và Shaping
Bài 2: Giới hạn băng thông bằng kỹ thuật QoS – Phần 2. Cấu hình chính sách Policing và Shaping trên Cisco Router

Các khóa học khác tại CITL