Intensive Speaking 1

Mô tả khóa học:

✔️ Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi;
✔️ Truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn;
✔️ Sử dụng kiến thức về kỹ năng nói tiếng Anh,bao gồm kỹ năng mô tả (người, sự vật), nêu ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm, thuyết trình ngắn;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nói tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Speaking 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi;
✔️ Truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn;
✔️ Sử dụng kiến thức về kỹ năng nói tiếng Anh,bao gồm kỹ năng mô tả (người, sự vật), nêu ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm, thuyết trình ngắn;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nói tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Architecture
Drawing attention to main ideas
Unit 2: Psychology
Asking for and giving examples
Unit 3: Behavioral science
Giving advice and making recommendations
Unit 4: Game Studies
Giving instructions
Unit 5: Sociology
Expressing opinions
Unit 6: Business
Asking for and giving clarification

Các khóa học khác tại CITL