Luyện thi TOEIC 1B

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 300 – 450+

Học phí:

3.500.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC 1B
– Thời lượng: 60 tiết
– Giáo trình: Longman Preparation series for the TOEIC test (Introductory course)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 300 – 450+

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Part 1: Photographs
Photos of things, strategy practice
Part 2: Question-Response
Identifying a suggestion, a reason, a location
Strategy practice
Part 3: Conversations
Identifying a reason, a location, an opinion, meaning in context
Strategy Practice
Part 4: Talks
Identifying the topic, a request
Strategy Practice
Part 5: Incomplete sentences
Coordinate Conjunctions; Subordinate Conjunctions; Verb Tenses; Phrasal Verbs; Strategy Practice
Part 6: Text Completion
Prepositions; Time clauses; Adjective comparisons; Gerunds or Infinitives
Strategy Practice
Part 7: Reading Comprehension
Multiple Passages
Strategy Practice

Các khóa học khác tại CITL