Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

Mô tả khóa học:

❓ Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Kinh doanh… đang đi tìm một khóa học kế toán tại nhà để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

❓ Sinh viên sắp tốt nghiệp cần va chạm và làm chứng từ thực tế để có thể nhanh chóng bổ sung và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

❓ Người đã học kế toán nhiều năm nhưng làm trái ngành, không hoặc ít sử dụng, mất căn bản về kế toán, đang cần một lộ trình học tập ôn luyện với những kiến thức và bài tập sát thực tế nhất

❓ Người đã học và đi làm kế toán chuyên về 1 mảng như kế toán kho, kế toán công nợ…., chưa được va chạm thực tế nhiều, chưa nhận biết được các chứng từ phát sinh và trình tự phân loại, hạch toán các chứng từ thực tế như thế nào.

❓ Thậm chí đã đi làm nhiều năm nhưng còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chưa thành thạo làm sổ sách kế toán, chưa thành thạo lập báo cáo tài chính năm, quý,…

❓ Bạn chỉ đơn giản yêu thích công việc kế toán, có nhu cầu học hỏi thêm về kế toán để nâng cao kiến thức bản thân.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Có phải bạn là:

❓ Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Kinh doanh… đang đi tìm một khóa học kế toán tại nhà để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

❓ Sinh viên sắp tốt nghiệp cần va chạm và làm chứng từ thực tế để có thể nhanh chóng bổ sung và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

❓ Người đã học kế toán nhiều năm nhưng làm trái ngành, không hoặc ít sử dụng, mất căn bản về kế toán, đang cần một lộ trình học tập ôn luyện với những kiến thức và bài tập sát thực tế nhất

❓ Người đã học và đi làm kế toán chuyên về 1 mảng như kế toán kho, kế toán công nợ…., chưa được va chạm thực tế nhiều, chưa nhận biết được các chứng từ phát sinh và trình tự phân loại, hạch toán các chứng từ thực tế như thế nào.

❓ Thậm chí đã đi làm nhiều năm nhưng còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chưa thành thạo làm sổ sách kế toán, chưa thành thạo lập báo cáo tài chính năm, quý,…

❓ Bạn chỉ đơn giản yêu thích công việc kế toán, có nhu cầu học hỏi thêm về kế toán để nâng cao kiến thức bản thân.

Khóa học này sẽ cung cấp gì cho bạn: 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung giúp học viên có một cách nhìn đúng về chứng từ.

Hướng dẫn học viên cách luân chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ.

Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo được link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác.

Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, hướng dẫn in ấn lưu trữ chứng từ theo quy định.

Cùng nhiều nội dung khác trong khóa học!

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu kiến thức chung

Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán

Bài 2: Hướng dẫn tổng quát sử dụng phần mềm Misa

Bài 3: Chia sẻ Công việc của Kế toán tổng hợp

Bài 4: Hướng dẫn chứng từ để học một cách hiệu quả

Bài 5: Nhập số dư đầu kỳ

Bài 6: Tạo chi tiết các ngân hàng và trên cân đối phát sinh

Bài 7: Sửa lại số dư cho các chi tiết các ngân hàng trên cân đối phát sinh

Phần 2: Kế toán vồn bằng tiền

Bài 8: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt

Bài 9: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản

Bài 10: Góp vốn bằng tài sản cố định

Bài 11: Tạm ứng tiền cho nhân viên

Bài 12: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng

Bài 13: Ứng trước tiền cho người bán

Bài 14: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt

Bài 15: Nhận ứng trước tiền của khách hàng

Bài 16: Thanh toán tiền tiếp khách

Bài 17: Thanh toán tiền văn phòng phẩm

Bài 18: Thanh toán tiền điện sáng

Bài 19: Thanh toán tiền vận chuyển

Bài 20: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi

Bài 21: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ

Bài 22: Thanh toán tiền vé máy bay

Bài 23: Thanh toán tiền du lịch

Bài 24: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ

Bài 25: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm

Bài 26: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản

Bài 27: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

Phần 3: Kế toán mua hàng hóa dịch vụ

Bài 28: Chứng từ, hạch toán mua hàng hóa nhập kho

Bài 29: Chứng từ hạch toán mua dịch vụ

Phần 4: Kế toán bán hàng và thanh toán

Bài 30: Chứng từ, định khoản, ghi sổ bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền mặt, tiền gửi

Bài 31: Thu tiền bán hàng

Bài 32: Trả tiền nhà cung cấp

Bài 33: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng

Phần 5: Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước

Bài 34: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và Khấu hao

Bài 35: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí trả trước

Bài 36: Chi thanh toán tiền mua TSCĐ

Phần 6: Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm

Bài 37: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm

Bài 38: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

Phần 7: Kế toán tiền vay và các khoản khác

Bài 39: Chứng từ hạch toán khoản vay và chi phí đi vay

Bài 40: Tính và hạch toán chi phí lãi vay

Bài 41: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân

Bài 42: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Phần 8: Kê khai thuế

Bài 43: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

Bài 44: Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Bài 45: Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn

Phần 9: Các bút toán kết chuyển lập báo cáo tài chính, in chứng từ sổ sách

Bài 46: Tính trị giá xuất kho

Bài 47: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

Bài 48: Tính phân bổ chi phí khấu hao

Bài 49: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Bài 50: Lập bộ Báo cáo tài chính

Bài 51: Hướng dẫn In nhanh toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán

Bài 52: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính

Các khóa học khác tại CITL