Linux – nâng cao

Mô tả khóa học:

Khóa học này được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Khóa học này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH : Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, … Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS, … cũng nằm trong nội dung của chương trình này.

Học phí:

2.100.000

Linux – nâng cao

 

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Linux – nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu

Khóa học này được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Khóa học này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH : Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, … Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS, … cũng nằm trong nội dung của chương trình này.

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được tất cả các kiến thức và kỹ năng yêu cầu của chứng chỉ LPI level 2, bao gồm:
– Vận hành hệ thống: cài đặt, cấu hình, quản trị, xử lý sự cố..
– Vận hành hệ thống Linux trong môi trường mạng : cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình các thiết bị, …
– Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, Squid, Web, Firewall, …

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1 – LPI 201
– The Linux Kernel
– Hardware Management
– Linux System Startup
– Linux Filesystem
– RAID and LVM
– File Sharing and Services – NFS
– File Sharing and Services – Samba
– Recovering a Linux System
– Regular Expression
– Basic Perl Language
– System Logging Automation
– Troubleshooting

Phần 2 – LPI 202
– Networking Configuration
– Network Troubleshooting
– DNS
– Mail Service
– Webservice: HTTPD + Proxy Server
– Network Client Management: DHCP + NIS + LDAP + PAM Authentication
– System Security – Configuring a router – Iptables – Securing FTP servers – Secure shell (OpenSSH) – TCP wrappers

Các khóa học khác tại CITL