Intensive Listening 1

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể;
✔️ Tự giới thiệu bản thân và người khác;
✔️ Trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè;
✔️ Giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
✔️ Sử dụng kỹ năng nghe tiếng anh tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ việt nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Listening 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể;
✔️ Tự giới thiệu bản thân và người khác;
✔️ Trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè;
✔️ Giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
✔️ Sử dụng kỹ năng nghe tiếng anh tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ việt nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Architecture
– Listening 1: Modern
– Listening 2: Sustainable
Unit 2: Psychology
– Listening 1: The Colors of Nature
– Listening 2: Building with color
Unit 3: Behavioral science
– Listening 1: Be Polite
– Listening 2: Classroom Etiquette
Unit 4: Game Studies
– Listening 1: Crossword Puzzles
– Listening 2: Business is a game
Unit 5: Sociology
– Listening 1: Separated at Birth
– Listening 2: Family History
Unit 6: Business
– Listening 1: Howtoons
– Listening 2: Sell-it-yourself

Các khóa học khác tại CITL

New
3.500.000
New
8.000.000
New
New
2.800.000
HOT
2.100.000