Lập trình game 3D với Unity

Mô tả khóa học:

ạn là người đã có hiểu biết về Unity 3D và muốn nâng cao kỹ năng lập trình game.

Hay bạn chưa biết và mong muốn tìm hiểu về Unity 3D

Bạn đã có kiến thức lập trình, muốn học và trải nghiệm lập trình game 3D

Khóa học đặc biệt dành cho những người đã biết hoặc đã có những trải nghiệm nhất định về Unity, hay những người đã có kỹ năng lập trình và muốn chuyển sang làm game.

Sau khóa học, bạn sẽ có kiến thức lập trình game với Unity 3D, cải thiện kỹ năng lập trình, và có thể tự tay lập trình được 1 game 3D theo hướng dẫn.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình game 3D với Unity

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

  1. Giới thiệu khóa học

Bạn là người đã có hiểu biết về Unity 3D và muốn nâng cao kỹ năng lập trình game.

Hay bạn chưa biết và mong muốn tìm hiểu về Unity 3D

Bạn đã có kiến thức lập trình, muốn học và trải nghiệm lập trình game 3D

Khóa học đặc biệt dành cho những người đã biết hoặc đã có những trải nghiệm nhất định về Unity, hay những người đã có kỹ năng lập trình và muốn chuyển sang làm game.

Sau khóa học, bạn sẽ có kiến thức lập trình game với Unity 3D, cải thiện kỹ năng lập trình, và có thể tự tay lập trình được 1 game 3D theo hướng dẫn.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Khởi tạo Project

Phần 2: Game Base – Dựng game cơ bản

Bài 3: Di chuyển nhân vật (p1)

Bài 4: Di chuyển nhân vật (p2)

Bài 5: Chướng ngại vật và Trạng thái game (p1)

Bài 6: Chướng ngại vật và Trạng thái game (p2)

Bài 7: Tối ưu: Tạo thêm chướng ngại và Độ mượt của camera (p1)

Bài 8: Tối ưu: Tạo thêm chướng ngại và Độ mượt của camera (p2)

Phần 3: Game UI – Hiển thị

Bài 9: Màn hình loading

Bài 10: Màn hình khởi chạy

Bài 11: Màn hình lúc game over

Bài 12: Màn hình trong game

Bài 13: Màn hình cài đặt

Bài 14: Thông báo

Phần 4: Game Concept

Bài 15: Điểm cao

Bài 16: Thông tin người chơi

Bài 17: Nhiệm vụ

Phần 5: Game Environment

Bài 18: Màu sắc của nhân vật và chướng ngại

Bài 19: Tối ưu khung nhìn

Bài 20: Hiệu ứng môi trường

Bài 21: Tầm nhìn và Ánh Sáng

Phần 6: Optimize

Bài 22: Âm thanh

Bài 23: Tối ưu lại và sửa lỗi

Phần 7: Store

Bài 24: Hoàn thành và đóng gói file cài đặt

Bài 25: Kiểm thử trên thiết bị thật

Bài 26: Tạo mới trò chơi và điền thông tin trên Google Play

Bài 27: Công khai trò chơi

Bài 28: Tổng kết

 

 

Các khóa học khác tại CITL