Luyện thi IELTS

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp sinh viên có được:
✔️ Khả năng phân bố thời gian hợp lý cho các bài đọc;
✔️ Khả năng đoán nghĩa của từ dựa vào văn bản;
✔️ Khả năng nắm chính xác các cấu trúc cơ bản thường được sử dụng trong Task 1 & 2 cũng như đặc trưng của các dạng câu hỏi trong hai phần;
✔️ Khả năng phản xạ tốt khi nói tiếng Anh;
✔️ Điểm IELTS từ 6.5 trở lên.

Học phí:

7.800.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi IELTS
– Thời lượng: 72 tiết
– Giáo trình: Cambridge IELTS

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp sinh viên có được:
✔️ Khả năng phân bố thời gian hợp lý cho các bài đọc;
✔️ Khả năng đoán nghĩa của từ dựa vào văn bản;
✔️ Khả năng nắm chính xác các cấu trúc cơ bản thường được sử dụng trong Task 1 & 2 cũng như đặc trưng của các dạng câu hỏi trong hai phần;
✔️ Khả năng phản xạ tốt khi nói tiếng Anh;
✔️ Điểm IELTS từ 6.5 trở lên.

Nội dung chi tiết của khóa học

Test 1
Test 2
Test 3
Test 4

Các khóa học khác tại CITL