Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Mô tả khóa học:

Lợi ích khóa học

✔️ Trong video bài giảng để làm 5 dự án startup này thì giảng viên có lồng ghép kiến thức lý thuyết nền tảng kết hợp với hướng dẫn kỹ năng từng bước rõ ràng để giúp học viên học và làm theo được sản phẩm đề ra.

✔️ Sau khi tự tay làm ra được sản phẩm, học viên sẽ thích thú và tự hiểu được kiến thức, lý thuyết lập trình theo cách của mình. Từ đó tạo ra động lực và niềm đam mê giúp học viên sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực lập trình.

Học phí:

2.800.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

❌ Trên thế giới hiện tại có hơn 4 tỷ trang web, mỗi ngày có hơn 1000 website mới ra đời và có xu hướng ngày càng tăng khi mà mọi lĩnh vực, mọi thành phần, ngành nghề, cá nhân hay tổ chức đều có nhu cầu xây dựng website cho riêng mình. Để có thể làm được 1 website đẹp, chuyên nghiệp cần có kiến thức về lập trình nói riêng và kỹ năng về công nghệ thông tin nói chung.

❌ Hiện tại có rất nhiều khóa đào tạo lập trình website với cách đào tạo truyền thống (giảng viên truyền đạt toàn bộ kiến thức nền tảng, sau đó học viên tự ứng dụng vào trong thực tế). Tuy nhiên không phải học viên nào cũng có thể hiểu được hết tất cả các lý thuyết nền tảng và kỹ năng của 1 ngôn ngữ lập trình; khi bắt tay vào xây dựng 1 dự án thực tế thì học viên sẽ không biết bắt đầu từ đâu và sẽ làm như thế nào, dẫn đến học viên rất hay nản khi học lập trình.

>> Từ thực trạng trên, khóa học “Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp” sẽ tiếp cận theo hướng dạy học theo tình huống, giảng viên sẽ hướng dẫn từ cơ bản đến chuyên sâu (step by step) cách để làm 5 dự án startup về website liên quan đến 5 kỹ năng mà người lập trình viên phải có bao gồm:

Dự án 1: kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD

Dự án 2: kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D của CSS3

Dự án 3: kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web

Dự án 4: kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC

Dự án 5: kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web

Lợi ích khóa học

✔️ Trong video bài giảng để làm 5 dự án startup này thì giảng viên có lồng ghép kiến thức lý thuyết nền tảng kết hợp với hướng dẫn kỹ năng từng bước rõ ràng để giúp học viên học và làm theo được sản phẩm đề ra.

✔️ Sau khi tự tay làm ra được sản phẩm, học viên sẽ thích thú và tự hiểu được kiến thức, lý thuyết lập trình theo cách của mình. Từ đó tạo ra động lực và niềm đam mê giúp học viên sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực lập trình.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: LONDON TOURIST – Kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD

Bài 1: Giới thiệu & phân tích dự án LONDON TOURIST

Bài 2: Phân chia các vùng và cắt hình ảnh từ file PSD

Bài 3: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng header

Bài 4: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng content

Bài 5: Cài đặt HTML5/CSS3 cho vùng footer

Phần 2: JS BACH COLLECTION – Kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D trong CSS3

Bài 6: Giới thiệu & phân tích dự án JS Bach Collection

Bài 7: Lập trình vùng Top header

Bài 8: Lập trình vùng Menu top

Bài 9: Lập trình vùng Top category

Bài 10: Lập trình vùng Logo & thanh Search

Bài 11: Lập trình responsive cho vùng Header

Bài 12: Lập trình vùng Breadcrums

Bài 13: Lập trình button Add to Cart

Bài 14: Lập trình vùng Main Article

Bài 15: Lập trình vùng Disc Cover

Bài 16: Lập trình Transform text ONSALE

Bài 17: Lập trình xoay 3D Album content

Bài 18: Lập trình vùng Previews

Bài 19: Lập trình vùng Top Reviews

Bài 20: Lập trình vùng Album right

Bài 21: Lập trình vùng Recommends

Bài 22: Lập trình vùng bottom menu

Bài 23: Lập trình menu Back to Top

Phần 3: CAR DEALER – Kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop và animation trên web

Bài 24: Giới thiệu & phân tích dự án Car Dealer

Bài 25: Coding HTML/CSS cho các vùng Porsche, Volkswagen, Audi, BMW

Bài 26: Coding HTML/CSS cho các vùng Cashier, Exit và Waiting list

Bài 27: Lập trình Jquery bắt sự kiện kéo thả Drag and Drop

Bài 28: Lập trình Jquery chức năng New Client bổ sung vào hàng đợi

Bài 29: Lập trình Jquery Drag and Drop client into Car holder

Bài 30: Lập trình Jquery tương tác vùng EXIT

Bài 31: Lập trình Jquery tương tác vùng Cashier

Bài 32: Lập trình Jquery các chức năng tương tác nâng cao

Phần 4: RESTAURANT RATING – Kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC

Bài 33: Tổng quan về lập trình PHP hướng đối tượng

Bài 34: Cài đặt 1 website áp dụng mô hình MVC

Bài 35: Môi trường và công cụ để lập trình PHP & MySQL

Bài 36: Giới thiệu & phân tích dự án Restaurant Rating

Bài 37: Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL

Bài 38: Tạo cấu trúc code PHP, tách header, footer, tạo VIEW

Bài 39: Lập trình file config.php và tầng kết nối CSDL database.php

Bài 40: Lập trình các class Model và View

Bài 41: Lập trình class BaseController

Bài 42: Lập trình HomeController và htaccess

Bài 43: Cài đặt hiển thị danh sách menu & category

Bài 44: Cài đặt chức năng Rating

Bài 45: Cách thức debug chạy từng bước để tìm lỗi trong PHP

Bài 46: Lập trình chức năng Menu Detail

Bài 47: Lập trình tích hợp trang danh sách và trang detail

Bài 48: Lập trình chức năng Write RSS

Bài 49: Review và test từng chức năng

Bài 50: Khảo sát tính an toàn và các tính năng bảo mật cần có của 1 website

Bài 51: Lập trình tính năng Captcha để bảo mật trang web

Bài 52: Test tính năng Captcha và dò lỗi bảo mật của trang web

Bài 53: Review code và test tích hợp toàn bộ chức năng của website

Phần 5: VEHICLE TRANSPORT – Kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng web

Bài 54: Giới thiệu & phân tích dự án The Vehicle transport in Leipzig

Bài 55: Giới thiệu tổng quan về Framework Yii, môi trường và cách cài đặt

Bài 56: Import database và cấu hình htaccess để chạy Friendly URL

Bài 57: Config main.php và genarate model & view sử dụng Gii

Bài 58: Lập trình trang chủ tách header/ footer

Bài 59: Lập trình chức năng Authenticate để đăng nhập trong Yii

Bài 60: Cài đặt chức năng Create LINE và List LINE

Bài 61: Sử dụng các widget trong Yii để cài đặt Line detail

Bài 62: Cài đặt chức năng Line station Start/End

Bài 63: Áp dụng kỹ thuật AJAX trong Yii vào Line station

Bài 64: Cài đặt chức năng Station

Bài 65: Cách debug và sửa lỗi trong Yii

Các khóa học khác tại CITL