Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1B

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 70 chữ Kanji cơ bản cấp độ N5;
✔️ Bổ sung 40 cấu trúc ngữ pháp cơ bản và khoảng 380 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống đơn giản: điều mình yêu/ghét, vị trí của người/vật, hành động thường ngày, hành động đang/đã hay chưa hoàn tất, mời rủ, cầu khiến, xin phép;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N5.

Học phí:

2.800.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1B
– Thời lượng: 48 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ Tiếng Nhật thật đơn giản dành cho người mới bắt đầu – Giao tiếp 1 (初歩から学ぶ日本語会話1): Bài 10-18
+ Tài liệu do trung tâm biên soạn: Vở Ngữ pháp, Kanji, Bài tập

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 70 chữ Kanji cơ bản cấp độ N5;
✔️ Bổ sung 40 cấu trúc ngữ pháp cơ bản và khoảng 380 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống đơn giản: điều mình yêu/ghét, vị trí của người/vật, hành động thường ngày, hành động đang/đã hay chưa hoàn tất, mời rủ, cầu khiến, xin phép;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N5.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1B gồm 9 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên học thêm 70 Kanji, khoảng 380 từ vựng và 40 cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất trong giao tiếp
Bài 10: わたしは テニスが 好きです
Bài 11: この 近くに 病院が ありますか
Bài 12: 兄は 今 どこに いますか
Bài 13: 毎朝 何時に 起きますか
Bài 14: レポートを もう 書きましたか
Bài 15: 映画を 見に 行きませんか
Bài 16: 一度 食べて ください
Bài 17: どこに 住んで いますか
Bài 18: たばこを 吸っても いいですか

Các khóa học khác tại CITL