Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1A

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Đọc viết thông thạo chữ hiragana và katakata;
✔️ Biết 40 chữ kanji cơ bản cấp độ N5;
✔️ Nắm vững 33 cấu trúc ngữ pháp cơ bản, khoảng 320 từ vựng và 20 mẫu câu chào hỏi thường ngày;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 7 tình huống đơn giản: tự giới thiệu, hỏi đáp tên đồ vật/thời gian/sinh nhật/giá tiền, miêu tả trạng thái thời tiết/tính chất của người và vật;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N5.

Học phí:

2.800.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1A
– Thời lượng: 48 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ Tiếng Nhật thật đơn giản dành cho người mới bắt đầu – Giao tiếp 1 (初歩から学ぶ日本語会話1): Bài 1-9
+ Tài liệu do trung tâm biên soạn: Vở Ngữ pháp, Kanji, Bài tập

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Đọc viết thông thạo chữ hiragana và katakata;
✔️ Biết 40 chữ kanji cơ bản cấp độ N5;
✔️ Nắm vững 33 cấu trúc ngữ pháp cơ bản, khoảng 320 từ vựng và 20 mẫu câu chào hỏi thường ngày;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 7 tình huống đơn giản: tự giới thiệu, hỏi đáp tên đồ vật/thời gian/sinh nhật/giá tiền, miêu tả trạng thái thời tiết/tính chất của người và vật;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N5.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 1A gồm 9 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên nắm được bảng chữ cái Hiragana và Katakana, biến âm, cách phiên âm bằng chữ La tinh; 40 Kanji, khoảng 320 từ vựng và 33 cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất trong giao tiếp.
Bài 1, 2, 3: Chữ viết và phát âm trong tiếng Nhật; chào hỏi
Bài 4: はじめまして
Bài 5: これは 何ですか
Bài 6: 何時ですか
Bài 7: たんじょう日は いつですか
Bài 8: いくらですか
Bài 9: きょうは とても 寒いです

Các khóa học khác tại CITL