Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

Mô tả khóa học:

Khóa học thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên MISA sẽ cung cấp cho bạn:

Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Khóa học thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên MISA sẽ cung cấp cho bạn:

Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.

Hướng dẫn cài đặt, khai báo thông tin doanh nghiệp, chế độ kế toán áp dụng cho phần mềm

Cập nhật danh mục, số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán MISA với những thao tác nhanh gọn và dễ dàng;

Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN lên Phần Mềm Kế toán MISA. Điều tuyệt vời là tôi sẽ giúp bạn hiểu bản chất của những định khoản tự động đó.

Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ chỉ bằng những CLICK chuột trong nháy mắt mà vẫn hiểu bản chất:

– Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;

– Phân bổ Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;

– Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động

– Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ

– Lập bảng chấm công, tính tổng công

– Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế TNCN và hạch toán tiền lương tự động

– Lập các bảng biểu cuối kỳ khác…

– Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động

– Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra BCTC đúng sai…

– Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ

– Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế GTGT

– Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết

Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.

Sử dụng các tiện ích trong phần mềm MISA như Đánh lại số chứng từ, tìm kiến chứng từ, kiểm tra dữ liệu, dối chiếu dữ liệu tự động, đặt mật khẩu, phân quyền người dùng, tự động cập nhật, sao lưu, phục hồi dữ liệu, xuất nhập khẩu dữ liệu…

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giải đáp thắc mắc

Bài 3: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 1: Thông tin doanh nghiệp

Bài 4: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 2: Số dư đầu kỳ

Bài 5: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 3: Chứng từ kế toán

Bài 6: Hướng dẫn tải phần mềm MISA

Bài 7: Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA

Bài 8: Hướng dẫn Tạo mới dữ liệu kế toán

Bài 9: Giới thiệu phần mềm MISA

Bài 10: Đăng ký bản quyền sử dụng MISA

Bài 11: Đặt mật khẩu – Quản lý người dùng

Phần 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu năm

Bài 12: Khai báo danh mục đầu kỳ

Bài 13: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ

Bài 14: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 1: Số dư các tài khoản và ngân hàng

Bài 15: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 2: Công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Bài 16: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 3: Số dư Hàng tồn kho và công cụ dụng cụ

Bài 17: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 4: Số dư Tài sản cố định

Bài 18: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 5: Tải số liệu lên phần mềm MISA

Phần 3: Hạch toán chứng từ phát sinh

Bài 19: Hạch toán chứng từ kế toán – Phần 1: Hạch toán tháng 1

Bài 20: Hạch toán chứng từ kế toán – Phần 2: Hạch toán tháng 2, tháng 3

Bài 21: Hướng dẫn phương pháp học hiệu quả

Bài 22: Làm quen với giao diện nhập liệu phát sinh

Bài 23: Hạch toán nghiệp vụ chuyển lợi nhuận đầu năm

Bài 24: Hạch toán Chi tiền mặt – Phần 1: Hướng dẫn chung

Bài 25: Hạch toán Chi tiền mặt – Phần 2: Lập phiếu chi và in chi

Bài 26: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền mặt

Bài 27: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập kho

Bài 28: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 1: Giới thiệu giao diện

Bài 29: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 2: Hạch toán số liệu vào phần mềm

Bài 30: Thu tiền gửi qua ngân hàng

Bài 31: Chi tiền thanh toán qua ngân hàng

Bài 32: Mua tài sản cố định – Phần 1: Hồ sơ mua và ghi tăng TSCĐ

Bài 33: Mua tài sản cố định – Phần 2: Hạch toán mua mới TSCĐ

Bài 34: Mua tài sản cố định – Phần 3: Hạch toán chi phí mua TSCĐ

Bài 35: Mua tài sản cố định – Phần 4: Ghi tăng TSCĐ

Bài 36: Thanh lý TSCĐ – Phần 1: Thu từ thanh lý TSCĐ

Bài 37: Thanh lý TSCĐ – Phần 2: Ghi giảm TSCĐ

Bài 38: Hạch toán nghiệp vụ chi phí trả trước

Bài 39: Mua Công cụ dụng cụ – Phần 1: Hạch toán mua

Bài 40: Mua Công cụ dụng cụ – Phần 2: Ghi tăng CCDC

Bài 41: Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng

Bài 42: Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại

Bài 43: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua

Bài 44: Nghiệp vụ Xuất hóa đơn thay thế

Bài 45: Hạch toán Nghiệp vụ điều chỉnh giá

Bài 46: Hạch toán chi tạm ứng nhân viên

Bài 47: Hoàn ứng và Quyết toán tạm ứng nhân viên

Bài 48: Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN

Bài 49: Nghiệp vụ tính và nộp phạt hành chính thuế

Bài 50: Hạch toán vay vốn ngân hàng

Bài 51: Hạch toán góp vốn kinh doanh

Bài 52: Nhận lãi tiền gửi và trả lãi tiền vay

Phần 4: Công tác kế toán cuối kỳ

Bài 53: Phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Bài 54: Trích và hạch toán khấu hao TSCĐ

Bài 55: Tính giá vốn xuất kho bình quân

Bài 56: Thiết lập thông số tính lương

Bài 57: Lập bảng chấm công – Phần 1: Hướng dẫn chấm công

Bài 58: Lập bảng chấm công – Phần 2: Thiết lập ký hiệu công

Bài 59: Lập bảng lương – Phần 1: Cấu trúc bảng lương

Bài 60: Lập bảng lương – Phần 2: Thiết lập hiển thị

Bài 61: Lập bảng lương – Phần 3: Thiết lập công thức tính

Bài 62: Lập bảng lương – Phần 4: Hạch toán chi phí lương

Bài 63: Lập bảng lương – Phần 5: Trả lương và nộp bảo hiểm

Bài 64: Lập bảng lương – Phần 6: Lập bảng lương những tháng tiếp theo

Bài 65: Hạch toán chi phí tiền lương từ Excel

Bài 66: Lập tờ khai thuế GTGT

Bài 67: Xuất dữ liệu XML từ MISA lên Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Bài 68: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT – Phần 1: Cách lấy số liệu

Bài 69: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT – Phần 2: Hạch toán

Bài 70: Tạm nộp thuế TNDN hàng quý

Bài 71: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Phần 5: Lập Báo cáo tài chính và quyết toán

Bài 72: Quyết toán thuế TNDN – Phần 1: Phân tích chung

Bài 73: Quyết toán thuế TNDN – Phần 2: Chuyển lỗ trên MISA

Bài 74: Quyết toán thuế TNDN – Phần 3: Lập tờ khai quyết toán

Bài 75: Xem nhanh báo cáo tài chính

Bài 76: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 1: Lập công thức

Bài 77: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 2: Báo cáo tùy chỉnh

Bài 78: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 3: Lập Thuyết minh tài chính

Bài 79: Kiểm tra BCTC – Phần 1: Kiểm tra bảng cân đối tài khoản

Bài 80: Kiểm tra BCTC – Phần 2: Kiểm tra CĐKT, KQKD, LCTT

Bài 81: Sử dụng tiện ích của MISA để đối chiếu số liệu

Phần 6: Lập sổ sách kế toán

Bài 82: Thiết lập sổ sách, báo cáo kế toán

Bài 83: Hướng dẫn in sổ sách kế toán cuối năm

Bài 84: Hướng dẫn đánh lại số chứng từ kế toán

Bài 85: Hướng dẫn in chứng từ kế toán hàng loạt

Bài 86: Khóa sổ kế toán cuối kỳ

Phần 7: Sử dụng một số tiện ích trong phần mềm

Bài 87: Giới thiệu các phân hệ còn lại

Bài 88: Nhập giá vốn bằng tay

Bài 89: Tìm kiếm dữ liệu trong MISA

Bài 90: Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Phần 8: Tổng kết

Bài 91: Tổng kết và hệ thống lại quy trình kế toán

Các khóa học khác tại CITL