Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2A

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji cơ bản cấp độ N4;
✔️ Bổ sung 48 cấu trúc ngữ pháp cơ bản – sơ cấp và khoảng 250 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống đơn giản: trình bày hành động chuẩn bị/trạng thái đã sẵn sàng của sự vật, xác nhận/thay đổi chủ đề hội thoại, giải thích lý do/thể hiện ý kiến cá nhân, diễn tả dự định, kinh nghiệm/khả năng, truyền đạt lịch trình, đưa ra gợi ý/lời khuyên/mệnh lệnh, diễn đạt phán đoán/kế hoạch, diễn đạt hành vi cho và nhận…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4.

Học phí:

2.800.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2A
– Thời lượng: 48 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ Tiếng Nhật thật đơn giản – Trong giao tiếp hàng ngày – Sơ cấp 2 (初歩から学ぶ日本語会話2): Bài 1-10
+ Tài liệu do trung tâm biên soạn: Vở Ngữ pháp, Kanji, Bài tập

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji cơ bản cấp độ N4;
✔️ Bổ sung 48 cấu trúc ngữ pháp cơ bản – sơ cấp và khoảng 250 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống đơn giản: trình bày hành động chuẩn bị/trạng thái đã sẵn sàng của sự vật, xác nhận/thay đổi chủ đề hội thoại, giải thích lý do/thể hiện ý kiến cá nhân, diễn tả dự định, kinh nghiệm/khả năng, truyền đạt lịch trình, đưa ra gợi ý/lời khuyên/mệnh lệnh, diễn đạt phán đoán/kế hoạch, diễn đạt hành vi cho và nhận…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2A gồm 9 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên học thêm 50 Kanji, khoảng 250 từ vựng và 48 cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp hàng ngày.
Bài 1: 予約はしてありますか
Bài 2: よく覚えていないんです
Bài 3: 日本の歌も歌うことができます
Bài 4: 会社が終わったあとで相談しましょう
Bài 5: わざわざ行かなくてもいいです
Bài 6: むらさき色がはやっているそうです
Bài 7: 金さんは受けると言っていました
Bài 8: 会社をやめようと思っています
Bài 9: 妹が作ってくれたものです

Các khóa học khác tại CITL