TOEIC cơ bản 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên củng cố lại kiến thức tiếng Anh nhằm tạo nền tảng vững chắc để luyện thi TOEIC:
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Có khả năng mô tả về công việc, sở thích của mình và trình bày ngắn gọn lí do, giải thích ý kiến, kế hoạch của mình và mô tả sản phẩm, kế hoạch;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Có khả năng viết được các đoạn văn đơn giản với những chủ đề liên quan đến công việc, sở thích;
✔️ Có kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

5.000.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: TOEIC cơ bản 2
– Thời lượng: 75 tiết
– Giáo trình: Market Leader (Pre-Intermediate)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên củng cố lại kiến thức tiếng Anh nhằm tạo nền tảng vững chắc để luyện thi TOEIC:
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Có khả năng mô tả về công việc, sở thích của mình và trình bày ngắn gọn lí do, giải thích ý kiến, kế hoạch của mình và mô tả sản phẩm, kế hoạch;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Có khả năng viết được các đoạn văn đơn giản với những chủ đề liên quan đến công việc, sở thích;
✔️ Có kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Careers
Unit 2: Companies
Unit 3 Selling
Unit 4: Great ideas
Unit 5: Stress
Unit 6: Entertaining
Unit 7: New business
Unit 8: Marketing

Các khóa học khác tại CITL