Facebook Marketing

Mô tả khóa học:

Khóa học Facebook Marketing hướng dẫn chuyên sâu về quảng cáo Facebook giúp học viên có các chiến lược quảng cáo facebook hoàn hảo – tự chạy quảng cáo một cách chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
– Hiểu rõ bản chất quảng cáo Facebook
– Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook hiệu quả
– Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ quảng cáo Facebook
– Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cao
– Sáng tạo, xây dựng hình ảnh, nội dung thu hút, có tính tương tác cao
– Áp dụng ngay các thủ thuật tối ưu Facebook Ads ngay trong quá trình học.

Học phí:

2.100.000

Facebook Marketing

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Facebook Marketing
– Đối tượng tuyển sinh: học sinh, sinh viên, CB-CNVC.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Mục tiêu của khóa học

Khóa học Facebook Marketing hướng dẫn chuyên sâu về quảng cáo Facebook giúp học viên có các chiến lược quảng cáo facebook hoàn hảo – tự chạy quảng cáo một cách chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
– Hiểu rõ bản chất quảng cáo Facebook
– Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook hiệu quả
– Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ quảng cáo Facebook
– Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cao
– Sáng tạo, xây dựng hình ảnh, nội dung thu hút, có tính tương tác cao
– Áp dụng ngay các thủ thuật tối ưu Facebook Ads ngay trong quá trình học.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Tổng quan về Facebook
Bài 1: Ưu điểm và nhược điểm của quảng cáo Facebook
Bài 2: Các kỹ năng cần thiết cần cho quảng cáo Facebook
Bài 3: Sản phẩm nào là phù hợp để chạy quảng cáo Facebook
Bài 4: Chuẩn bị gì để chạy quảng cáo Facebook
Phần 2: Xây dựng và phát triển Fanpage
Bài 5: Cửa hàng trên Page
Bài 6: Cách chọn tên Page
Bài 7: Cách tạo page
Bài 8: Cấu hình thông tin cơ bản
Bài 9: Gắn thẻ sản phẩm vào bài viết
Bài 10: Vai trò trên Page
Bài 11: Đăng bài ẩn đối thủ
Bài 12: Page vệ tinh
Bài 13: Phân Tích – Đánh giá Page
Bài 14: Các cài đặt cơ bản trên Page
Bài 15: Cài đặt tin nhắn tự động trên page
Phần 3: Các dạng quảng cáo cơ bản trên Facebook
Bài 16: Quảng cáo định dạng quay vòng
Bài 17: Quảng cáo trình chiếu video
Bài 18: Quảng cáo Canvas
Bài 19: Quảng cáo sự kiện
Bài 20: Quảng cáo ưu đãi Coupon
Bài 21: Quảng cáo album
Bài 22: Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Phần 4: Hình ảnh và bài viết trong quảng cáo Facebook
Bài 23: Sáng tạo nội dung và nguyên tắc chung
Bài 24: Sáng tạo hình ảnh và nguyên tắc chung
Bài 25: Vấn đề video trong quảng cáo Facebook
Bài 26: Xây dựng nội dung Fanpage
Phần 5: Quảng cáo Facebook cơ bản
Bài 27: Chuẩn bị phương thức thanh toán
Bài 28: Khởi tạo tài khoản quảng cáo
Bài 29: Giao diện cơ bản trình quản lý quảng cáo
Bài 30: Cấu trúc trình quảng cáo
Bài 31: Tạo chiến dịch nhóm quảng cáo
Bài 32: Quản lý chiến dịch nhóm quảng cáo
Bài 33: Vai trò trên tài khoản quảng cáo
Bài 34: Phương thức thanh toán 1
Bài 35: Phương thức thanh toán 2
Phần 6: Tối ưu
Bài 36: Target p1
Bài 37: Target p2
Bài 38: Target p3
Bài 39: Target p4
Bài 40: Các thông số cơ bản
Bài 41: Test AB p1
Bài 42: Test AB p2
Bài 43: Đánh giá trực tiếp p1
Bài 44: Đánh giá trực tiếp p2
Bài 45: Đánh giá bằng excel
Bài 46: Tăng ngân sách hiệu quả
Phần 7: Quảng cáo Facebook nâng cao
Bài 47: Giới thiệu phần mềm Power Editor
Bài 48: Kinh nghiệm set quảng cáo thần tốc
Bài 49: Xuất nhập hàng loạt quảng cáo
Bài 50: Remarketing
Bài 51: Giới thiệu đối tượng
Bài 52: Pixel
Bài 53: Tạo đối tượng tùy chỉnh từ tệp khách hàng cũ: email, số điện thoại
Bài 54: Đối tượng tương tác với trang
Bài 55: Đối tượng tương tự
Bài 56: Tạo đối tượng người truy cập Web
Phần 8: Thủ thuật và Kinh nghiệm
Bài 57: Liên hệ Facebook
Bài 58: Các đường link liên hệ trực tiếp
Bài 59: Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt
Bài 60: Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa
Bài 61: Công cụ phân tích page
Bài 62: Công cụ hỗ trợ tìm target
Bài 63: Thủ thuật seeding
Bài 64: Công cụ phân tích khách hàng

Các khóa học khác tại CITL