Ngôn ngữ lập trình C#

Mô tả khóa học:

Hiện nay ngôn ngữ lập trình C# là một trong những ngôn ngữ được rất nhiều người sử dụng trong công việc lập trình của mình. Chúng có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. Ngôn ngữ lập trình C# thừa hưởng những ưu việt từ ngôn ngữ lập trình Java, C và C++ cũng như có khả năng khắc phục được những điểm hạn chế của những ngôn ngữ trên, điều này đã tạo nên một ngôn ngữ C# với tính ưu việt gần như hoàn hảo nhất.

Và nếu bạn là người đang đi tìm cho mình một lộ trình học C# một cách bài bản, tối ưu chi phí và linh động thời gian học nhất thì bạn không nên bỏ qua khóa học “Ngôn ngữ lập trình C#”.

Khóa học được xem là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho những ai đang có nhu cầu học lập trình C#, từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể có tính ứng dụng cao. Khóa học sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

Học phí:

2.100.000

Ngôn ngữ lập trình C#

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Ngôn ngữ lập trình C#

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Hiện nay ngôn ngữ lập trình C# là một trong những ngôn ngữ được rất nhiều người sử dụng trong công việc lập trình của mình. Chúng có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. Ngôn ngữ lập trình C# thừa hưởng những ưu việt từ ngôn ngữ lập trình Java, C và C++ cũng như có khả năng khắc phục được những điểm hạn chế của những ngôn ngữ trên, điều này đã tạo nên một ngôn ngữ C# với tính ưu việt gần như hoàn hảo nhất.

Và nếu bạn là người đang đi tìm cho mình một lộ trình học C# một cách bài bản, tối ưu chi phí và linh động thời gian học nhất thì bạn không nên bỏ qua khóa học “Ngôn ngữ lập trình C#”.

Khóa học được xem là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho những ai đang có nhu cầu học lập trình C#, từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể có tính ứng dụng cao. Khóa học sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# để học viên:

✔️ Có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

✔️ Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu

✔️ Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Khóa học phù hợp với ai?

⭕ Học sinh mới tốt nghiệp THPT, muốn học một ngôn ngữ lập trình mới định hướng chuẩn bị cho nghề nghiệp về sau

⭕ Sinh viên, học viên Đại học, cao đẳng mới nhập trường nhất là các bạn thuộc chuyên ngành kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin… muốn học ngôn ngữ lập trình C# phục vụ cho việc học tập thuận lợi và ứng dụng tốt hơn

⭕ Nhân viên, kỹ sư máy tính, kỹ sư CNTT… đã đi làm cần học C# để trau dồi hơn kiến thức của mình.

⭕ Bất cứ ai mới bắt đầu học lập trình để tìm thêm cơ hội nghề nghiệp thu nhập khá trở lên.

 

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu về C#

Bài 2: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Phần 2: Tổng quan lập trình C#

Bài 3: Kiểu dữ liệu, Biến và biểu thức

Bài 4: Các phép toán trong C#

Bài 5: Các cách ghi chú trong C#

Bài 6: Các cấu trúc điều kiện

Bài 7: Các cấu trúc lặp.

Bài 8: Hàm trong C#

Bài 9: Một số thư viện thường dùng

Bài 10: Project tổng hợp

Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

Bài 11: Debug trong C#

Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#

Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi

Bài 14: Mảng

Bài 15: List

Bài 16: Dictionary

Bài 17: Project thực tế

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng

Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp

Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#

Bài 21: Project thực tế

Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

Bài 22: Giới thiệu về Windows Form

Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties

Bài 24: MessageBox

Bài 25: Panel & SplitContainer

Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button

Bài 27: Checkbox, RadioButton

Bài 28: Picturebox

Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar

Bài 30: ListBox

Bài 31: ComboBox

Bài 32: CheckedListBox

Bài 33: Project thực tế

Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án

Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 – Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime

Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 – Chương trình tính tiền bán sách

Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 – Thiết kế giao diện xử lý chuỗi

Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim

Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng

Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – tự giải

Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe

Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 – Viết Game Caro 2 người chơi với nhau

Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 – Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím

Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 – Viết phần mềm tương tự MsPaint

Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình

Bài 44: Tổng kết khóa học

Các khóa học khác tại CITL