Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ

Mô tả khóa học:

Bạn có biết:

Sự độc bá của Windows và Mac OS không ngăn cản được những hệ điều hành phát triển. Hệ điều hành mã nguồn mở như Linux vẫn phát triển mạnh mẽ. Ngoài những chức năng thường, Linux còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khác. Không tốn chi phí mua/bán bản quyền, tính bảo mật cao, tính linh hoạt, hoạt động “mượt” trên các máy tính có cấu hình yếu.

Vậy quản trị hệ điều hành Linux như thế nào?

Hệ điều hành Linux được phát triển dựa vào hệ điều hành Unix và được phát hành miễn phí. Server Linux thường được sử dụng nhiều hơn là Window hay bất cứ kỳ hệ điều hành nào khác. Hệ điều hành máy tính đang được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên sử dụng hệ điều hành này như nào để sử dụng hết ưu điểm của nó thì không phải ai cũng biết.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Bạn có biết:

Sự độc bá của Windows và Mac OS không ngăn cản được những hệ điều hành phát triển. Hệ điều hành mã nguồn mở như Linux vẫn phát triển mạnh mẽ. Ngoài những chức năng thường, Linux còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khác. Không tốn chi phí mua/bán bản quyền, tính bảo mật cao, tính linh hoạt, hoạt động “mượt” trên các máy tính có cấu hình yếu.

Vậy quản trị hệ điều hành Linux như thế nào?

Hệ điều hành Linux được phát triển dựa vào hệ điều hành Unix và được phát hành miễn phí. Server Linux thường được sử dụng nhiều hơn là Window hay bất cứ kỳ hệ điều hành nào khác. Hệ điều hành máy tính đang được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên sử dụng hệ điều hành này như nào để sử dụng hết ưu điểm của nó thì không phải ai cũng biết.

Nội dung khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên tất cả các kiến thức cũng như các bài thực hành về hệ điều hành Linux được chọn lọc từ môi trường thực tế do chuyên gia Quản trị hệ thống trên các hệ thống rất lớn, online 24/7 tại Việt Nam tuyển chọn như cài đặt Linux, cài đặt phần mềm; quản lý user, group, quản lý phần cứng, quản lý disk, storage, quản lý file, quản lý hệ thống file, quản lý dịch vụ, quản lý tiến trình, quản lý tài nguyên, quản lý mạng, bảo mật, quản lý quá trình khởi động hệ thống, bảo trì hệ thống, khắc phục sự cố. Quản lý các dịch vụ thông dụng như Apache, NTP, WebServer.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về Linux

Bài 1: Giới thiệu về Linux

Bài 2: Cài đặt Linux

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng VMWare

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng VMWare – Tạo máy ảo

Bài 5: Cài đặt Linux – Thực hành

Bài 6: Chế độ dòng lệnh

Bài 7: Chế độ dòng lệnh – Thực hành

Bài 8: Cài đặt phần mềm

Bài 9: Cài đặt phần mềm – Thực hành

Phần 2: Quản trị hệ điều hành Linux cơ bản

Bài 10: Quản lý user, group

Bài 11: Quản lý user, group – Thực hành

Bài 12: Bật, tắt Linux

Bài 13: Bật, tắt Linux – Thực hành

Bài 14: Quản lý thiết bị phần cứng

Bài 15: Quản lý thiết bị phần cứng – Thực hành

Bài 16: Quản lý Disk và storage

Bài 17: Quản lý file

Bài 18: Quản lý file – Thực hành

Bài 19: Hệ thống file

Bài 20: Quản lý dịch vụ

Bài 21: Quản lý dịch vụ – Thực hành

Bài 22: Quản lý tiến trình

Bài 23: Quản lý tiến trình – Thực hành

Bài 24: Quản lý tài nguyên

Bài 25: Quản lý tài nguyên – Thực hành

Phần 3: Quản trị hệ điều hành Linux nâng cao

Bài 26: Bảo mật

Bài 27: Bảo mật – Thực hành

Bài 28: Quản lý mạng

Bài 29: Quản lý mạng – Thực hành

Bài 30: FTP, NTP, WebServer

Bài 31: FTP, NTP, WebServer – Thực hành

Các khóa học khác tại CITL