Chế tạo cánh tay Robot điều khiển bằng máy tính

Mô tả khóa học:

Bạn có biết rằng, 

Cánh tay robot (Robot arm) là sản phẩm chiếm thị phần cao nhất trong lĩnh vực robot công nghiệp, với vai trò đắc lực trong các dây chuyền sản xuất.

Tham gia khóa học chế tạo cánh tay Robot điều khiển bằng máy tính tại SIU:

✔️ Khóa học được biên soạn bởi giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

✔️ Khóa học là một trải nghiệm học tập thú vị quy trình chế tạo và lập trình cho một cánh tay robot ở 3 chế độ: Tự động, điều khiển và bán tự động.

Học phí:

2.800.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

✔️ Tên khóa học: Chế tạo cánh tay Robot điều khiển bằng máy tính

✔️ Thời gian đào tạo:
– Đối với sinh viên: 60 tiết.
– Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 6 ngày.

  1. Giới thiệu khóa học

Bạn có biết rằng, 

✔️ Khóa học được biên soạn bởi các giảng viên chuyên về trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn.

✔️ Khóa học là một trải nghiệm học tập thú vị quy trình chế tạo và lập trình cho một cánh tay robot ở 3 chế độ: Tự động, điều khiển và bán tự động

Nội dung khóa học

Giáo trình có 61 bài giảng bao gồm 8 nội dung chính:

✔️ Tổng quan về linh kiện và cách ghép nối

✔️ Điều khiển động cơ servo

✔️ Điều khiển động cơ servo bằng nút bấm và biến trở

✔️ Các hàm điều khiển cơ bản

✔️ Gửi tín hiệu Serial từ máy tính

✔️ Lập trình Visual C# điều khiển tay robot

✔️ Chế độ tự động

✔️ Điều khiển không dây

Khóa học sẽ chia sẻ với bạn về:

  • Công nghệ truyền tín hiệu điều khiển bằng máy tính

  • Lập trình cánh tay robot tự động với động cơ servo

  • Điều khiển cánh tay robot với nút bấm và biến trở

  • Khả năng điều khiển một cánh tay vô tri vô giác với quyền năng của một nhà sáng chế

  • Ý tưởng và kiến thức cơ bản để tham gia các giải khoa học công nghệ trong, ngoài nước và học chuyên sâu thêm các khoá học công nghệ thông tin khác

  • Và còn nhiều hơn thế nữa, …

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Tổng quan về linh kiện và cách ghép nối

Bài 2: Giới thiệu chương

Bài 3: Tài liệu dành cho khóa học

Bài 4: Danh sách linh kiện

Bài 5: Demo sản phẩm

Bài 6: Giới thiệu arduino nano và board mở rộng

Bài 7: Mạch test servo, cách kiểm tra động cơ servo

Phần 3: Điều khiển động cơ servo

Bài 8: Giới thiệu chương

Bài 9: Lệnh điều khiển động cơ servo cơ bản

Bài 10: Ví dụ: Làm động cơ servo xoay góc 0-90 độ và dừng ở mỗi góc 1s

Bài 11: Bài tập:Làm động cơ servo xoay góc 0-90- 180 độ và dừng ở mỗi góc 2s

Bài 12: Thuật toán quét động cơ servo

Bài 13: Ví dụ: Quét 2 động cơ servo

Bài 14: Bài tập: Quét cả 4 động cơ servo

Phần 4: Điều khiển động cơ servo bằng nút bấm và biến trở

Bài 15: Giới thiệu chương

Bài 16: Nhận tín hiệu đầu vào từ nút bấm hiển thị Serial

Bài 17: Nhận tín hiệu đầo vào từ nút bấm hiển thị Serial sử dụng INPUT_PULLUP

Bài 18: Thuật toán điều khiển động cơ servo với nút bấm

Bài 19: Bài tập: Điều khiển 2 động cơ với 4 nút bấm

Bài 20: Nhận tín hiệu đầu vào từ chiết áp (Hiển thị lên Serial)

Bài 21: Điều khiển động cơ servo bằng chiết áp – lệnh mapping

Bài 22: Lệnh Servo.read , gửi góc quay của động cơ lên máy tính

Bài 23: Bài tập: Điều khiển 2 động cơ servo với 2 chiết áp

Bài 24: Lắp ráp cánh tay robot

Bài 25: Bài tập: Điều khiển 4 động cơ servo với 4 chiết áp

Bài 26: Bài tập: Tìm góc giới hạn của từng khớp động cơ

Phần 5: Các hàm điều khiển cơ bản

Bài 27: Giới thiệu chương

Bài 28: Hàm servoPosition

Bài 29: Bài tập: Hoàn thiện hàm testRobotArm

Bài 30: Hàm nangLen, haXuong

Bài 31: Bài tập: Viết hàm quayTrai(), quayPhai()

 Bài 32: Bài tập: Viết hàm vuonRa(); thuVao()

Bài 33: Bài tập: Viết hàm thaRa(); kepVao()

Bài 34: Bài tập: Kết hợp các hàm

Phần 6: Gửi tín hiệu Serial từ máy tính

Bài 35: Giới thiệu chương

Bài 36: Gửi tín hiệu Serial lên máy tính

Bài 37: Đọc tín hiệu Serial từ máy tính

Bài 38: Điều khiển 1 led với lệnh Switch/ case

Bài 39: Bài tập: Thử thách led nháy 3 lần khi gửi ‘a’ và sáng đứng khi gửi ‘b’

Bài 40: Bài tập: Thử thách led nháy 3 lần khi gửi a và sáng đứng khi gửi b

Bài 41: Ví dụ: Lập trình để gửi ‘a’ thì quayTrai() ‘b’ thì quayPhai()

Bài 42: Bài tâp: Lập trình để gửi ‘c’ nangLen(), ‘d’ haXuong()

Bài 43: Bài tập: Lập trình gửi ‘e’ vuonRa(), ‘f’ thu vào()

Bài 44: Bài tập: Lập trình gửi ‘g’ thả ra, ‘h’ kẹp vào

Phần 7: Lập trình Visual C# điều khiển tay robot

Bài 45: Giới thiệu chương

Bài 46: Cài đặt VisualC#

Bài 47: Viết chương trình gửi 2 số ‘a’ và ‘b’ từ máy tính

Bài 48: Bài tâp: Hoàn thiện chương trình để điều khiển cánh tay Robot

Bài 49: Viết chương trình điều khiển tay robot từ máy tính (có thể chọn cổng và baud rate)

Bài 50: Vô hiệu hóa các nút bấm khi chưa được chọn

Bài 51: Xây dựng hàm quayTraiNBuoc(n,stepDegree), quayPhaiNBuoc(n,stepDegree)

Bài 52: Hướng dẫn sử dụng MouseUp MouseDown

Bài 53: Bài tập: Hoàn thiện Robot điều khiển bằng nút bấm trên máy tính

Phần 8: Chế độ tự động

Bài 54: Giới thiệu chương

Bài 55: Hiển thị góc quay của tay Robot lên máy tính

Bài 56: Thực hành mô phỏng một chuyển động tự động

Bài 57: Biến mảng

Bài 58: Lưu bài của Robot vào bộ nhớ

Phần 9: Điều khiển không dây

Bài 59: Kết nối nguồn và HC06

Bài 60: Kết nối bluetooth vào máy tính và tiến hành điều khiển

Bài 61: Tổng kết

Các khóa học khác tại CITL