Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu định lượng

Mô tả khóa học:

– Có kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, góp phần hình thành kỹ năng xử lý và phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu.
– Nắm vững và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích định lượng để áp dụng vào các bài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp Đại học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, …
– Có các kỹ năng cơ bản về: nghiên cứu định lượng, chọn mẫu, Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy đơn, tương quan và hồi quy bội, kiểm định giả thuyết về trị trung bình, …

Học phí:

2.100.000

Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu định lượng

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu định lượng
– Đối tượng tuyển sinh: Tất cả sinh viên, học viên đại học, cao học các khóa, các hệ, hoặc các chương trình liên kết trong và ngoài trường có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ hoặc ứng dụng phân tích thống kê chuyên nghiệp trong nội dung bài tốt nghiệp của mình; Những chuyên gia, doanh nhân, người làm công tác nghiên cứu đang có nhu cầu học tập, áp dụng kiến thức, nâng cao trình độ vào công việc ở các cơ quan, doanh nghiệp.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Mục tiêu khóa học

– Có kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, góp phần hình thành kỹ năng xử lý và phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu.
– Nắm vững và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích định lượng để áp dụng vào các bài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp Đại học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, …
– Có các kỹ năng cơ bản về: nghiên cứu định lượng, chọn mẫu, Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy đơn, tương quan và hồi quy bội, kiểm định giả thuyết về trị trung bình, …

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Bài 1: Giới thiệu phân tích dữ liệu
– Tổng quan về nghiên cứu định lượng
– Quy trình phân tích dữ liệu
– Giới thiệu SPSS
– Thực hành trên SPSS
Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích
– Cách chọn mẫu, kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi, thu thập dữ liệu
– Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu
– Lập bảng câu hỏi nghiên cứu
– Thực hành trên SPSS
Bài 3: Thống kê mô tả
– Phương pháp thu thập dữ liệu
– Mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu
– Cách tạo bộ dữ liệu trên SPSS
– Thống kê mô tả dữ liệu
– Thực hành trên SPSS
– Thảo luận kết quả
Bài 4: Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo
– Kiểm định độ tin cậy của thang đo với Cronbach’s Alpha
– Kiểm định độ giá trị của thang đo với phân tích nhân tố khám phá (EFA)
– Thực hành trên SPSS
– Thảo luận kết quả
Bài 5: Phân tích tương quan và mô hình hồi quy
– Phân tích hệ số tương quan
– Lựa chọn mô hình
– Ước lượng mô hình hồi quy đơn tuyến tính
– Ước lượng mô hình hồi quy bội tuyến tính
– Các vi phạm giả thiết trong hồi quy tuyến tính
– Thực hành trên SPSS
– Thảo luận kết quả
Bài 6: Kiểm định các giả thuyết
– One sample T-test
– Independent samples T-test
– Paired sample T-test
– One-Way ANOVA
– Thực hành trên SPSS
– Thảo luận kết quả

Các khóa học khác tại CITL