Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

Mô tả khóa học:

Vai trò của kế toán – tài chính ngày nay đã ngày càng trở nên quan trọng và có tầm ảnh hưởng ngang với sự trường tồn của doanh nghiệp. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chung về số liệu chi tiết cho đến tổng hợp các số liệu tài chính kế toán, chịu trách nhiệm gần nhưu tuyệt đối các công việc ghi chép, sao lưu, thống kê và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Vai trò của kế toán – tài chính ngày nay đã ngày càng trở nên quan trọng và có tầm ảnh hưởng ngang với sự trường tồn của doanh nghiệp. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chung về số liệu chi tiết cho đến tổng hợp các số liệu tài chính kế toán, chịu trách nhiệm gần nhưu tuyệt đối các công việc ghi chép, sao lưu, thống kê và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của ngành kế toán tài chính, cùng với mong muốn đưa ngành kế toán tới gần hơn những học viên không có nhiều điều kiện thời gian và tài chính cá nhân, trung tâm đã cho ra đời khóa học Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản chủ yếu đến người học để bạn có thể tạo ra được 1 ứng dụng kế toán tổng hợp trên Excel nhanh chóng, chi tiết và chính xác.

Với ứng dụng này, người làm kế toán chỉ cần nhập liệu ở một bảng tính (sheet) duy nhất; các loại sổ sách, báo cáo kế toán chi tiến và tổng hợp, cũng như Báo cáo tài chính số liệu sẽ tự động chuyển sang một cách chính xác. Tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng hiệu quả và năng suất trong công việc giúp nâng cao thu nhập trong tương lai.

Không chỉ có vậy, đối với khóa học này học viên sẽ được hướng dẫn từng bước hạch toán kế toán vào ứng dụng kế toán Excel theo dạng cầm tay chỉ việc, chú trọng tối đa tới khả năng áp dụng của người học một cách cụ thể nhất cho tới khi học viên hiểu và thực hành tốt.

Ngoài ra người học cũng sẽ được trang bị những kiến thức và các thủ thuật về Excel để có thể vận dụng giải quyết công việc văn phòng hàng ngày được nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả cao.

Sau khi học xong toàn bộ bài giảng trong khóa học này, học viên sẽ hiểu được tính chất công việc và nhanh chóng thành thạo công việc kế toán từ đơn giản nhất đến chuyên sâu nhất, đồng thời có thể tạo cho mình một ứng dụng kế toán tổng hợp, cũng như trở thành cao thủ Excel chốn văn phòng công sở, tạo được bước đà vững chắc để phát triển sự nghiệp lên cao hơn.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Mircrosoft Excel và các thủ thuật trong Excel

Bài 2: Các thao tác cơ bản với Excel

Bài 3: Định dạng dữ liệu trong bảng tính

Bài 4: Một số thủ thuật trong Excel (Define name, Data validation, …)

Bài 5: Một số hàm trong Excel thường được sử dụng

Bài 6: Định dạng, in ấn và bảo mật cơ sở dữ liệu trong bảng tính

Phần 3: Ứng dụng Kế toán tổng hợp trên Microsoft Excel

Bài 7: Xây dựng danh mục các dữ liệu kế toán đầu vào

Bài 8: Tạo bảng hạch toán kế toán đầu vào và truy xuất dữ liệu từ các danh mục.

Bài 9: Khai báo các danh mục và nhập số dư đầu kỳ.

Bài 10: Hạch toán kế toán chứng từ phát sinh thực tế của doanh nghiệp

Bài 11: Kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 12: Lập và truy xuất dữ liệu vào BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Bài 13: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Bài 14: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Bài 15: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Bài 16: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ CÁI CÁC TÀI KHOẢN

Bài 17: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Bài 18: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ TỔNG HỢP PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ

Bài 19: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU

Bài 20: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Bài 21: Lập và truy xuất dữ liệu vào SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

Bài 22: Lập và truy xuất dữ liệu vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 23: Lập và truy xuất dữ liệu vào BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài 24: Lập và truy xuất dữ liệu vào BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 25: Lập và truy xuất dữ liệu vào THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 26: Tạo Phiếu thu – Phiếu chi tự động

Bài 27: Hướng dẫn kiểm tra và đối chiếu số liệu

Các khóa học khác tại CITL