Luyện thi TOEIC 2A

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn;
✔️ Khả năng đọc một cách tương đối độc lập, có khả năng điều chỉnh cách đọc và tốc độ đọc theo từng dạng văn bản và mục đích đọc cũng như sử dụng các nguồn tham khảo phù hợp một cách có chọn lọc về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 500 – 650+

Học phí:

3.500.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC 2A
– Thời lượng: 60 tiết
– Giáo trình: Longman Preparation series for the TOEIC test (Intermediate course)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn;
✔️ Khả năng đọc một cách tương đối độc lập, có khả năng điều chỉnh cách đọc và tốc độ đọc theo từng dạng văn bản và mục đích đọc cũng như sử dụng các nguồn tham khảo phù hợp một cách có chọn lọc về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 500 – 650+

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Part 1: Photographs
Photos of people
Part 2
Statements; Occupations; Activities; Time
Part 3
Occupations; Activities; Time; Location
Part 4
Advertisements; Weather; News; Phone Messages
Part 5
Word form: Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs
Context: Nouns
Part 6
Verb tenses; Modal auxiliaries; “Adjectives: Comparative and superlative forms”; Adverbs of frequency
Part 7
Advertisements
Forms
– Letters, emails and memos
– Tables, indexes and charts

Các khóa học khác tại CITL