Intensive Speaking 2

Mô tả khóa học:

✔️ Đạt kiến thức cần thiết về kỹ năng nói tiếng Anh, bao gồm kỹ năng phỏng vấn, bày tỏ cảm xúc, nêu ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm, thuyết trình, giải thích lý do;
✔️ Giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình;
✔️ Trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh;
✔️ Trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc;
✔️ Tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày;
✔️ Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nói tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Speaking 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Đạt kiến thức cần thiết về kỹ năng nói tiếng Anh, bao gồm kỹ năng phỏng vấn, bày tỏ cảm xúc, nêu ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm, thuyết trình, giải thích lý do;
✔️ Giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình;
✔️ Trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh;
✔️ Trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc;
✔️ Tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày;
✔️ Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nói tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Sociology
Taking conversational turns
Unit 2: Nutritional science
Giving advice
Unit 3: Psychology
Asking for or giving reasons
Unit 4: Marketing
Giving and supporting your opinion
Unit 5: Behavioral Science
Giving a shorthand presentation
Unit 6: Philosophy
Leading a group discussion

Các khóa học khác tại CITL