Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2B

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji cơ bản cấp độ N4;
✔️ Bổ sung 39 cấu trúc ngữ pháp cơ bản và khoảng 240 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống giao tiếp thông dụng: thể hiện mong muốn của bản thân/người khác, phỏng đoán sự việc, mô tả trạng thái của người hay vật, trình bày nguyên nhân/lý do, diễn tả khả năng, nhờ vả, thể hiện sự quan tâm/bất mãn/an ủi, thể hiện ý chí/dự định, sự thay đổi, cách nói lịch sự/tôn kính/khiêm nhường…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4.

Học phí:

2.800.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2B
– Thời lượng: 48 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình: Tiếng Nhật thật đơn giản dành cho người mới bắt đầu – Trong giao tiếp hàng ngày – Sơ cấp 2 (初歩から学ぶ日本語会話2): Bài 10-18

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji cơ bản cấp độ N4;
✔️ Bổ sung 39 cấu trúc ngữ pháp cơ bản và khoảng 240 từ mới;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 8 tình huống giao tiếp thông dụng: thể hiện mong muốn của bản thân/người khác, phỏng đoán sự việc, mô tả trạng thái của người hay vật, trình bày nguyên nhân/lý do, diễn tả khả năng, nhờ vả, thể hiện sự quan tâm/bất mãn/an ủi, thể hiện ý chí/dự định, sự thay đổi, cách nói lịch sự/tôn kính/khiêm nhường…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Nhật đàm thoại sơ cấp 2B gồm 9 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên học thêm 50 Kanji, khoảng 240 từ vựng và 39 cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Bài 10: 出張に行かなければなりません
Bài 11: 少しやせたそうですよ
Bài 12: 日本の新聞が読めますか
Bài 13: 忙しかったら無理しなくてもいいですよ
Bài 14: 一人でも気楽に行けるようになりました
Bài 15: 一時間も待たされました
Bài 16: 一年間勉強させるつもりです
Bài 17: こちらにおかけになってください
Bài 18: 日本にいらっしゃる方ですか

Các khóa học khác tại CITL