MOS PowerPoint

Mô tả khóa học:

  • Chương trình đào tạo theo phương pháp Quốc tế.
  • Hướng dẫn các kiến thức Tin học Văn phòng chuyên sâu trong phần mềm Microsoft Powerpoint.
  • Luyện tập phương pháp làm bài thi theo chuẩn của Microsoft Quốc tế.

Học phí:

1.400.000

MOS Powerpoint

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: MOS Powerpoint
– Đối tượng tuyển sinh: học sinh, sinh viên, CB-CNVC
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Mục tiêu của khóa học

– Kiến thức: Học viên nắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint 2016 để tạo ra một bản trình chiếu ấn tượng.
– Kỹ năng: Học viên sử dụng thành thạo các kỹ năng tạo và định dạng một bản trình chiếu, thiết lập và tùy biến trình chiếu.

3. Tóm tắt nội dung khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo và định dạng trình chiếu với sự hỗ trợ của các đối tượng đa phương tiện, các hiệu ứng dịch chuyển và hiệu ứng hoạt cảnh, thiết lập và tùy biến trình chiếu để có một bài thuyết trình hiệu quả.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

A. PHẦN CƠ BẢN
Chương 1. Giới thiệu căn bản về PowerPoint
1.1. Khái niệm về PowerPoint 2016
1.2. Những đặc điểm mới của PowerPoint 2016
1.3. Các thao tác cơ bản trên một bản trình chiếu
1.4. Hiển thị trình chiếu theo nhiều cách khác nhau
Chương 2. Làm việc với các slide
2.1. Thêm và xóa các slide
2.2. Thêm các slide với nội dung đã có
2.3. Chia bảng trình chiếu thành các vùng
2.4. Sắp xếp các slide và các vùng
Chương 3. Thêm và định dạng văn bản
3.1. Tạo bản trình chiếu mới
3.2. Thêm dữ liệu và thêm ô dữ liệu vào Slide
3.3. Thay đổi định dạng văn bản
3.4. Định dạng văn bản
3.5. Sao chép định dạng với Format Painter
3.6. Thay đổi kích thước văn bản so với placeholder
3.7. Tìm và thay thế văn bản
Chương 4. Định dạng Slide
4.1. Sử dụng theme, dải màu sắc và font
4.2. Thay đổi nền slide
4.3. Thay đổi giao diện của placeholder
4.4. Thay đổi căn lề, khoảng trống, kích thước và giao diện của văn bản
Chương 5. Làm việc với hình ảnh và các đối tượng đồ họa
5.1. Thêm hình ảnh và Clip Art
5.2. Thêm SmartArt
5.3. Thêm Chart
5.4. Vẽ Shape và định dạng Shape
5.5. Thêm và định dạng các file hình ảnh
5.6. Sắp xếp các đối tượng
5.7. Thêm nút hành động
5.8. Thêm hiệu ứng dịch chuyển giữa các slide
Chương 6. Đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu
6.1. Thiết lập bản trình chiếu để đảm bảo cho buổi thuyết trình
6.2. Xem trước và in bản trình chiếu
6.3. Chuẩn bị ghi chú cho người trình bày và in vắn tắt nội dung thuyết trình
6.4. Hoàn tất bản trình chiếu
6.5. Cung cấp bản trình chiếu cho buổi thuyết trình

B. PHẦN NÂNG CAO
Chương 1. Thao tác với bảng trong PowerPoint
1.1. Thêm bảng vào slide
1.2. Định dạng bảng
1.3. Thêm và cập nhật các trang tính Excel
Chương 2. Thêm hiệu ứng hoạt cảnh
2.1. Thêm các hiệu ứng hoạt cảnh cho các đối tượng trong slide
2.2. Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt cảnh
Chương 3. Thêm âm thanh và video vào bản trình chiếu
3.1. Thao tác với các file âm thanh trong slide
3.2. Thao tác với các file video trong slide
Chương 4. Làm việc với Themes và Slide Master
4.1. Áp dụng nhiều Theme
4.2. Áp dụng Theme cho Slide Master
4.3. Định dạng nền cho Slide Master
4.4. Tùy chỉnh Slide Master
4.5. Sử dụng nhiều Slide Master
Chương 5. Chia sẻ và đánh giá bản trình chiếu
5.1. Lưu bản trình chiếu thành các định dạng khác nhau
5.2. Lưu bản trình chiếu thành định dạng video
5.3. Gửi bản trình chiếu trực tiếp từ powerpoint
5.4. Bảo mật file trình chiếu
5.5. Thêm các chú thích
5.6. Trộn các phiên bản trình chiếu
Chương 6. Tùy chỉnh Powerpoint
6.1. Thay đổi các thiết lập chương trình đặc biệt
6.2. Tùy chỉnh ribbon
6.3. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access Toolbar

Các khóa học khác tại CITL