Tiếng Nhật đàm thoại trung cấp 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji thông dụng cấp độ JLPT N4;
✔️ Nắm chắc 46 cấu trúc ngữ pháp cơ bản – sơ cấp, khoảng 725 từ vựng và có thể sử dụng tự nhiên khi giao tiếp;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 10 tình huống giao tiếp thông dụng: mô tả tình hình/trạng thái của người và vật; tường thuật lời nói của ai đó, cách nói nhờ vả/mệnh lệnh/liệt kê/trình bày kinh nghiệm, hành động chuẩn bị, trình bày nguyên nhân/lý do, mô tả sự tương phản/đối lập, điều kiện một hành vi được thực hiện/xảy ra, dự định của bản thân, đưa ra lời khuyên/đề xuất, mô tả hành động tiến hành song song/vừa mới kết thúc…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4-N3.

Học phí:

2.900.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Nhật đàm thoại trung cấp 1
– Thời lượng: 48 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ Tiếng Nhật thật đơn giản – Trong giao tiếp hàng ngày – Sơ trung cấp 3 (初歩から学ぶ日本語会話3): Bài 1-10
+ Tài liệu do trung tâm biên soạn: Vở Ngữ pháp, Kanji, Bài tập

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết thêm 50 chữ Kanji thông dụng cấp độ JLPT N4;
✔️ Nắm chắc 46 cấu trúc ngữ pháp cơ bản – sơ cấp, khoảng 725 từ vựng và có thể sử dụng tự nhiên khi giao tiếp;
✔️ Tự tin giao tiếp trong 10 tình huống giao tiếp thông dụng: mô tả tình hình/trạng thái của người và vật; tường thuật lời nói của ai đó, cách nói nhờ vả/mệnh lệnh/liệt kê/trình bày kinh nghiệm, hành động chuẩn bị, trình bày nguyên nhân/lý do, mô tả sự tương phản/đối lập, điều kiện một hành vi được thực hiện/xảy ra, dự định của bản thân, đưa ra lời khuyên/đề xuất, mô tả hành động tiến hành song song/vừa mới kết thúc…;
✔️ Cấp độ tương đương JLPT N4-N3.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Nhật đàm thoại sơ trung cấp 1 gồm 10 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên học thêm 50 Kanji, ôn tập lại các mẫu ngữ pháp đã học và bổ sung thêm một số từ vựng cao cấp, vận dụng thành thạo khoảng 46 cấu trúc ngữ pháp cơ bản – sơ cấp và 725 từ vựng vào các tình huống giao tiếp thông dụng hàng ngày
Bài 1: なんだか恋人同士みたい
Bài 2: 台風が近づいているそうですよ
Bài 3: そのピアス見せてください
Bài 4: ここ数年、行ったことがないな
Bài 5: その人にきいてみるわ
Bài 6: もうそろそろ戻ってくる頃なのに
Bài 7: 飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
Bài 8: どうしてやめようとしないの
Bài 9: アスレチックスクラブに通ったらどうですか
Bài 10: 出張に行かなければなりません

Các khóa học khác tại CITL