English Skills 1

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể;
✔️ Tự giới thiệu bản thân và người khác;
✔️ Trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè;
✔️ Giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
✔️ Sử dụng kỹ năng tiếng anh tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ việt nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English Skills 1
– Thời lượng: 60 tiết
+ Speaking: 30 tiết
+ Listening: 30 tiết
+ Reading: 15 tiết
+ Writing: 15 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể;
✔️ Tự giới thiệu bản thân và người khác;
✔️ Trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè;
✔️ Giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
✔️ Sử dụng kỹ năng tiếng anh tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ việt nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Introduction
Unit 2: Work and leisure
Unit 3: Problems
Unit 4: Travel
Unit 5: Food and entertaining
Unit 6: Buying and selling

 

Các khóa học khác tại CITL