Tiếng Hàn Quốc trung cấp 3

Mô tả khóa học:

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 3: Topik II – Level 4.
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, trong công việc.

Học phí:

4.000.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc trung cấp 3
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 3B Student’s Book.
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 3B WorkBook

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 3: Topik II – Level 4.
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, trong công việc.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Trung cấp 3 gồm 09 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, thực hiện các cuộc hội thoại dài với chủ đề đa dạng và viết được đoạn văn dài.
Bài 10: 결혼하려면 아직 멀었어요
Bài 11: 언제든디 일할 수 있어요
Bài 12: 운동을 했더니 몸이 좋아졌어요
Bài 13: 지금 입고 있는 양복이 잘 어울려요
Bài 14: 나아가 들면 들수록 고향이 그리워져요
Bài 15: 전기를 아껴 쓰지 앉으면 안 돼요
Bài 16: 가야금이 사람 키만 해요
Bài 17: 두 사람이 연인 사이라니요?
Bài 18: 거울이 깨지고 말았어요

Các khóa học khác tại CITL