Chứng chỉ quản trị mạng Microsoft MCSA

Mô tả khóa học:

– Xây dựng các dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng
– Xây dựng và quản trị Active Directory Domain Service
– Triển khai và quản lý Group Policy Opject (GPO)
– Triển khai các giải pháp cân bằng tải và khả năng chịu lỗi
– Ứng dụng các giải pháp bảo mật dữ liệu và hệ thống

Học phí:

2.800.000

MCSE

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: MCSA
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

Chương trình đào tạo MCSA cung cấp kiến thức tổng thể về thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng trên nền Windows Server, từ các dịch vụ hạ tầng mạng (DNS, DHCP, VPN, RADIUS, NAP…) đến các dịch vụ quản lý tập trung (Active Directory) và các dịch vụ hỗ trợ bảo mật (CA, RMS, DAC, WSUS, …). Thông qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng để vận hành, quản trị tốt hệ thống mạng doanh nghiệp, ngoài ra học viên còn được cung cấp đầy đủ kiến thức tham gia kỳ thi quốc tế của Microsoft để đạt chứng chỉ Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) có giá trị toàn cầu.

3. Mục tiêu khóa học

– Xây dựng các dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng
– Xây dựng và quản trị Active Directory Domain Service
– Triển khai và quản lý Group Policy Opject (GPO)
– Triển khai các giải pháp cân bằng tải và khả năng chịu lỗi
– Ứng dụng các giải pháp bảo mật dữ liệu và hệ thống

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần I: Quản trị Windows Server 2016
Bài 1. Cài đặt Active Directory Domain Services
– Giới thiệu AD DS
– Giới thiệu Domain Controllers
– Cài đặt Domain Controller
– Cài đặt nhiều Domain Controller trong cùng một hệ thống Domain
– Cấu hình nhiều Global Catalog chạy song song
– Cấu hình nhiều DNS Server chạy song song
– Quản lý Operation Master Roles (FSMO)
Bài 2. Quản lý các đối tượng trong Active Directory Domain Services
– Quản lý User Accounts
– Quản lý Groups
– Quản lý Computer Accounts
– Cấu hình Password Policy và User Account Lockout
– Xây dựng cấu trúc OU và Ủy quyền quản lý hệ thống
Bài 3. Triển khai và quản lý Group Policy
– Giới thiệu Group Policy
– Cấu hình các Policy thông dụng
– Cấu hình Folder Redirection
– Triển khai cài đặt và quản lý phần mềm bằng Group Policy
– Cấu hình Auditing
Bài 4. Triển khai và quản lý File Server
– Xây dựng cấu trúc quản lý file và phân quyền truy cập dữ liệu
– Giới thiệu File Server Resource Manager (FSRM)
– Cấu hình Quotas và File Screens
– Triển khai Distributed File System (DFS)
Bài 5. Triển khai Dynamic Access Control (DAC)
– Giới thiệu DAC
– Cấu hình DAC
– Cấu hình chức năng Access Denied Assistance

Phần II: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng
Bài 1. Triển khai Domain Name System (DNS)
– Cài đặt DNS Server
– Cấu hình DNS Zones
– Tạo các DNS Records thông dụng
– Cấu hình DNS Round Robin
– Các cơ chế phân giải tên trong DNS: Root hint, Forwarder, Conditional Forwarder
– Quản lý DNS Dynamic Update
– Cấu hình DNS Zone Transfers
– Triển khai Load Balancing và Failover cho hệ thống DNS
Bài 2. Triển khai Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
– Cài đặt DHCP Server Role
– Cấu hình DHCP Scopes
– Cấu hình DHCP Options
– Cấu hình DHCP Reservation
– Authorize DHCP Server
– Triển khai DHCP Relay Agent
– Cấu hình DHCP Failover Clustering
Bài 3. Triển khai giải pháp Remote Access
– Giới thiệu Remote Access
– Triển khai giải pháp VPN Client-to-Siteway
– Triển khai giải pháp VPN Site-to-Site
– Triển khai VPN SSTP
Bài 4. Triển khai Network Policy Server (RADIUS)
– Cài đặt và cấu hình Network Policy Server
– Cấu hình RADIUS Clients và Servers
Bài 5. Triển khai Network Access Protection (NAP)
– Giới thiệu Network Access Protection
– Cấu hình Network Access Protection
Bài 6. Windows Server Update Service (WSUS)
– Giới thiệu WSUS
– Cài đặt và cấu hình WSUS
– Triển khai các bản cập nhật bằng WSUS
Bài 7. Triển khai giải pháp Network Load Balancing (NLB)
– Giới thiệu NLB
– Cấu hình NLB Cluster
– Cấu hình các Node trong NLB Cluster
Bài 8. Triển khai giải pháp Failover Clustering
– Giới thiệu Failover Clustering
– Tạo và cấu hình Failover Cluster
– Cấu hình High Availability (HA) cho các ứng dụng và dịch vụ

Phần III: Xây dựng và quản trị Active Directory
Bài 1. Xây dựng cấu trúc luận lý cho Active Directory Domain Services
– Giới thiệu cấu trúc AD DS
– Xây dựng mô hình nhiều Domains, Trees, Forests
– Cấu hình AD DS Trusts Relationship
Bài 2. Xây dựng cấu trúc vật lý cho Active Directory Domain Services
– Xây dựng mô hình AD có nhiều Site
– Quản lý cơ chế đồng bộ AD Database
– Cài đặt Read Only Domain Controller và Read Only DNS Server
Bài 3. Active Directory Certificate Services (AD CS)
– Giới thiệu các phương pháp mã hóa dữ liệu
– Ứng dụng phương pháp mã hóa Public Key Infrastructure (PKI)
– Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
– Cài đặt Certification Authority (CA)
– Tạo và quản lý Certificate Templates
– Cách thức mã hóa Email và tài liệu bằng Certificate
– Backup và restore Certificate
– Cấu hình Key Recovery Agent
Bài 4. Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
– Giới thiệu AD RMS
– Cài đặt AD RMS
– Bảo vệ tài liệu và email bằng AD RMS

Các khóa học khác tại CITL