Chứng chỉ quản trị mạng Microsoft MCSA – nâng cao

Mô tả khóa học:

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo MCSE mới nhất của Microsoft được phát hành vào tháng 1 năm 2019, thay thế cho chương trình MCSE Cloud Platform and Infrastructure.
Khóa học MCSE Core Infrastructure cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành máy chủ mới nhất Windows Server 2016. Thông qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng để vận hành, quản trị tốt hệ thống mạng doanh nghiệp, ngoài ra học viên còn được cung cấp đầy đủ kiến thức tham gia kỳ thi quốc tế của Microsoft để đạt chứng chỉ Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) có giá trị toàn cầu.

Học phí:

2.800.000

MCSE – nâng cao

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: MCSE – nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo MCSE mới nhất của Microsoft được phát hành vào tháng 1 năm 2019, thay thế cho chương trình MCSE Cloud Platform and Infrastructure.
Khóa học MCSE Core Infrastructure cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành máy chủ mới nhất Windows Server 2016. Thông qua khóa học này, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng để vận hành, quản trị tốt hệ thống mạng doanh nghiệp, ngoài ra học viên còn được cung cấp đầy đủ kiến thức tham gia kỳ thi quốc tế của Microsoft để đạt chứng chỉ Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) có giá trị toàn cầu.

3. Mục tiêu khóa học

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ đủ khả năng:
– Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering, …
– Xây dựng và Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO, …
– Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ và nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM High Availability, Office365 Enterprise, Microsoft Azure, …
– Đủ kiến thức để tham gia thi chứng chỉ quốc tế MCSE Core Infrastructure

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 2: Xây dựng và quản trị Active Directory (AD)
Bài 13: Triển khai mô hình AD Sites và quản lý cơ chế đồng bộ AD
– Tìm hiểu cơ chế đồng bộ AD
– Tổng quan về AD Sites
– Thực hiện chia Sites trong AD
– Cấu hình và giám sát đồng bộ trong AD
– Xử lý sự cố đồng bộ AD
– Cài đặt và cấu hình Read Only Domain Controller (RODC)
Bài 14. Triển khai và quản lý cấu trúc OU
– Vai trò của OU trong AD
– Các lý do cần tạo OU
– Tạo và quản lý OU
Bài 15: Triển khai và quản lý Group Policy Object (GPO)
– Tổng quan về Group Policy
– Phạm vi ảnh hưởng và quy trình thực thi GPO
– Tạo và cấu hình GPO
– Xử lý các sự cố thực thi GPO
– Quản lý Users với Administrative Template
– Cấu hình Group Policy Preferences
– Cấu hình WMI trong GPO
– Định nghĩa policy mới trong GPO
Bài 16: Triển khai và quản lý Active Directory Certificate Services (AD CS)
– Tìm hiểu các phương pháp mã hóa thông tin
– Cài đặt và cấu hình CA
– Tạo và quản lý Certificate Templates
– Cấp phát Certificate bằng GPO
– Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
– Sao lưu và phục hồi Certificate
– Cấu hình Key Recovery Agent
Bài 17: Triển khai AD Federation Services (AD FS)
– Tổng quan về AD FS
– Cài đặt và cấu hình AD FS
– Hỗ trợ chứng thực SSO với AD FS
– Cấu hình AD FS với hệ thống của các đối tác kinh doanh
Bài 18: Triển khai AD Rights Management Services (AD RMS)
– Tổng quan về AD RMS
– Cài đặt hệ thống AD RMS
– Cấu hình AD RMS Templates
– Sử dụng AD RMS
– Cấu hình AD RMS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

Phần 3: Triển khai Server Virtualization và Cloud Computing
Bài 19: Cài đặt, cấu hình Hyper-V và Virtual Machines (VM)
– Tổng quan về Hyper-V
– Cài đặt Hyper-V
– Tạo và quản lý Virtual Disk
– Tạo và quản lý Virtual Machine
Bài 20: Cấu hình Hyper-V Virtual Network
– Tạo và sử dụng Hyper-V virtual switches
– Cấu hình Virtual Network
– Cấu hình Nested Virtualization
Bài 21: Triển khai giải pháp High Availability (HA) cho Hyper-V
– Cấu hình iSCSI storage
– Cấu hình Failover Cluster cho Hyper-V
– Cấu hình Highly Available cho VM
Bài 22: Đăng ký và sử dụng Office 365 Enterprise
– Tổng quan về Office 365 Enterprise
– Đăng ký Office 365 Enterprise
– Quản lý Ofice365 User Account và Group
– Cài đặt Office 365 Proplus
– Sử dụng Exchange Online và Microsoft Team
– Sử dụng Sharepoint Online và OneDrive Business
Bài 23: Quản lý Azure Active Directory
– Tổng quan về công nghệ Điện Toán Đám Mây
– Giới thiệu công nghệ Microsoft Azure
– Đăng ký Azure Active Directory
– Quản lý User Account và Group trong Azure AD
– Join Client vào Azure AD

Các khóa học khác tại CITL