Lập trình iOS – Nâng cao

Mô tả khóa học:

– Cung cấp kiến thức xây dựng và tương tác các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Twitter.
– Xây dựng các ứng dụng quản lý, đồng bộ và tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu cục bộ và trên internet.
– Xây dựng các ứng dụng đa phương tiện.

Học phí:

2.100.000

Lập trình iOS – Nâng cao

 

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình iOS – nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên lập trình tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê yêu thích lập trình ứng dụng trên thiết bị di dộng, cụ thể là trên môi trường hệ điều hành iOS.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng nâng cao để có thể thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng tương tác xã hội chạy trên những thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS của Apple.

3. Mục tiêu khóa học

– Cung cấp kiến thức xây dựng và tương tác các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Twitter.
– Xây dựng các ứng dụng quản lý, đồng bộ và tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu cục bộ và trên internet.
– Xây dựng các ứng dụng đa phương tiện.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Chương 1. Lập trình cơ sở dữ liệu
– Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite
– Truy vấn và tìm kiến dữ liệu ứng dụng
– CoreData Framework
Chương 2. Lập trình ứng dụng Client
– Khai thác tài nguyên Internet
– WebView – Indicators
– Giao thức kết nối WebService
– Đọc ghi dữ liệu với XML và JSON
Chương 3. Lập trình ứng dụng đa phương tiện
– Tương tác với PhotoAlbum
– Tương tác với Camera
– Xây dựng ứng dụng chơi nhạc/video
Chương 4. Lập trình ứng dụng bản đồ sử dụng GPS
– Giới thiệu MapKit và Google Map
– Giới thiệu Location
– Xây dựng ứng dụng hiển thị bản đồ địa điểm
– Xây dựng ứng dụng tìm kiếm đường đi
Chương 5. Lập trình ứng dụng tương tác mạng xã hội
– Giới thiệu API của các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter
– Xây dựng ứng dụng đăng thông tin lên các mạng xã hội
Chương 6. Lập trình ứng dụng mua bán và quảng cáo
– Giới thiệu In App Purchase
– Giới thiệu iAd và Google Admob
– Xây dựng ứng dụng mua bán và đăng quảng cáo
Chương 7. Lập trình ứng dụng quản lý sổ địa chỉ và gửi mail
– Giới thiệu AddressBook
– Giới thiệu MessageUI
– Xây dựng ứng dụng soạn và gửi mail
– Giới thiệu Push Notification
Chương 8. Core Animation
– Giới thiệu CoreAnimation
– Xây dựng ứng dụng Animation trên các control phổ biến.

Các khóa học khác tại CITL