Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa

Mô tả khóa học:

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội đã đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty cần phải biết cách tối ưu hóa công việc, hiệu quả, hệ thống trong doanh nghiệp của mình, mà thể hiện rõ nhất chính là tối ưu và hệ thống hóa công việc kế toán.

Thay vì sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý số liệu tin học như Excel, nhiều doanh nghiệp hiện nay đều đã sử dụng phần mềm kế toán Fast và Misa cho bộ phận kế toán – tài chính, tuy nhiên đối với những người mới đi làm hoặc mới tiếp xúc tới các phần mềm kế toán thì còn rất hạn chế.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội đã đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty cần phải biết cách tối ưu hóa công việc, hiệu quả, hệ thống trong doanh nghiệp của mình, mà thể hiện rõ nhất chính là tối ưu và hệ thống hóa công việc kế toán.

Thay vì sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý số liệu tin học như Excel, nhiều doanh nghiệp hiện nay đều đã sử dụng phần mềm kế toán Fast và Misa cho bộ phận kế toán – tài chính, tuy nhiên đối với những người mới đi làm hoặc mới tiếp xúc tới các phần mềm kế toán thì còn rất hạn chế.

Hoặc có nhiều trường hợp nhân viên bộ phận kế toán được cung cấp phần mềm kế toán của công ty doanh nghiệp, tuy nhiên khi thay đổi môi trường vì không còn sử dụng phần mềm đó nữa nên kế toán viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng.

Khóa học sẽ giúp bạn – kế toán viên của doanh nghiệp đang cần tìm hiểu phần mềm Fast và Misa để ứng dụng cho công việc của mình một cách hiệu quả và tối ưu nhất, từ các kiến thức cơ bản nhất như cài đặt phần mềm, kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo tài chính, …

Lộ trình khóa học gồm 3 phần chính: cài đặt và kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính

Bạn được học phần mềm trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Từ đó giúp bạn áp dụng ngay trong công việc thực tế.

Phương pháp giảng dạy: giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản. Phần thực hành, giảng viên hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm và các chứng từ thật.

Khóa học luôn cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Không chỉ có vậy khóa học còn có bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Tổng quan về các phần mềm kế toán – p1

Bài 2: Tổng quan về các phần mềm kế toán – p2

Phần 2: Thực hành trên phần mềm Misa và Fast

Bài 3: Giới thiệu tổng quan phần mềm Fast

Bài 4: Cài đặt phần mềm

Bài 5: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin -p1

Bài 6: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin -p2

Bài 7: Kế toán tiền mặt

Bài 8: Kế toán tiền mặt – Fast

Bài 9: Kế toán tiền mặt – Misa

Bài 10: Kế toán tiền gửi ngân hàng

Bài 11: Kế toán tiền gửi ngân hàng – Fast

Bài 12: Kế toán tiền gửi ngân hàng – Misa

Bài 13: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài

Bài 14: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài – Fast

Bài 15: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài – Misa

Bài 16: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Bài 17: Kế toán tài sản cố định – Fast

Bài 18: Kế toán tài sản cố định – Misa

Bài 19: Kế toán công cụ dụng cụ

Bài 20: Kế toán hàng tồn kho

Bài 21: Kế toán hàng tồn kho – Fast

Bài 22: Kế toán hàng tồn kho – Misa

Bài 23: Kế toán bán hàng

Bài 24: Kế toán bán hàng – Fast

Bài 25: Kế toán bán hàng – Misa

Bài 26: Kế toán tiền lương

Bài 27: Kế toán tiền lương – Fast

Bài 28: Kế toán tiền lương – Misa

Bài 29: Kế toán tính giá thành

Bài 30: Kế toán tính giá thành – Fast

Bài 31: Kế toán tính giá thành – Misa

Bài 32: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bài 33: Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Fast

Bài 34: Hệ thống số và báo cáo tài chính

Bài 35: Kết Misa

Bài 36: Misa khai báo thông tin

Bài 37: Tổng kết khóa học

Các khóa học khác tại CITL