Intensive Writing 2

Mô tả khóa học:

✔️ Sử dụng vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh;
✔️ Sử dụng từ vựng để diễn đạt mong muốn bản thân về các chủ đề như gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du lịch, các sự kiện đang diễn ra;
✔️ Thể hiện rõ ràng ý mình muốn truyền đạt;
✔️ Sử dụng những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc;
✔️ Áp dụng kiến thức về kỹ năng viết tiếng Anh để phát triển kỹ năng viết đoạn văn hướng dẫn, mô tả, tóm tắt và làm quen với việc viết các bài luận nêu ý kiến, tường thuật, phân tích;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng thành thạo kỹ năng viết tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Writing 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Sử dụng vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh;
✔️ Sử dụng từ vựng để diễn đạt mong muốn bản thân về các chủ đề như gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du lịch, các sự kiện đang diễn ra;
✔️ Thể hiện rõ ràng ý mình muốn truyền đạt;
✔️ Sử dụng những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc;
✔️ Áp dụng kiến thức về kỹ năng viết tiếng Anh để phát triển kỹ năng viết đoạn văn hướng dẫn, mô tả, tóm tắt và làm quen với việc viết các bài luận nêu ý kiến, tường thuật, phân tích;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng thành thạo kỹ năng viết tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Sociology
Write a “how to” paragraph
Unit 2: Nutritional science
Write a descriptive paragraph
Unit 3: Psychology
Write a summary and a personal response paragraph
Unit 6: Philosophy
Write an analysis essay with reasons and examples
Unit 7: Economics
Write a cause/effect essay
Unit 8: Behavioural science
Writing an argumentative essay

Các khóa học khác tại CITL