Nghiệp vụ Misa nâng cao

Mô tả khóa học:

✅ Thực hành kế toán tổng hợp – lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm kế toán MISA nâng cao

✅ Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

✅ Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh. Ghi theo đúng quy ước ghi Nợ trước, có sau

✅ Hạch toán chứng từ mua TSCD

✅ Hạch toán chứng từ phí TSCD

✅ Hạch toán đăng ký khấu hao, trích lập hao mòn TSCD

✅ Hạch toán các chi phí bảo hiểm xe

✅ Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng hóa và chi phí vận chuyển đi kèm

✅ Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Nghiệp vụ Misa nâng cao

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

❗ Bạn là sinh viên cuối khóa đang đi tìm một lộ trình học tập và trau dồi kiến thức về phần mềm kế toán Misa, chuẩn bị một nền tảng tốt khi ra trường.

❗ Bạn là nhân viên kế toán mới ra trường nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế với Misa và bạn cần một khóa học có thể khắc phục được vấn đề trên

❗ Bạn đã đi làm được vài năm nhưng chỉ loanh quanh công việc kế toán nhỏ như kế toán truy xuất – nhập kho

❗ Bạn mong muốn có một giải pháp cụ thể và nhanh chóng giúp bạn có thể tích lũy kinh nghiệm kế toán với phần mềm Misa tới 2 năm làm việc, tạo bước đà cho con đường thăng tiến thêm vững chắc.

Vậy thì đây chính là giải pháp dành cho bạn: Khóa học Nghiệp vụ Misa nâng cao

Với lộ trình học tập nhanh chóng, hiệu quả và sát thực tế khóa học sẽ giúp bạn:

✅ Thực hành kế toán tổng hợp – lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm kế toán MISA nâng cao

✅ Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

✅ Sắp xếp theo trình tự ngày tháng chứng từ, hạch toán, định khoản chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng yếu tố và vụ việc kế toán phát sinh. Ghi theo đúng quy ước ghi Nợ trước, có sau

✅ Hạch toán chứng từ mua TSCD

✅ Hạch toán chứng từ phí TSCD

✅ Hạch toán đăng ký khấu hao, trích lập hao mòn TSCD

✅ Hạch toán các chi phí bảo hiểm xe

✅ Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng hóa và chi phí vận chuyển đi kèm

✅ Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Đặc biệt nội dung các khóa học đều lấy từ những tình huống và vấn đề thực tế đã xảy ra tại các doanh nghiệp, giúp học viên trong quá trình học vừa có thể tiếp thu kiến thức vừa có thể cập nhật và hình dung được thực tế nhất tình huống mình đang gặp phải.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Bài 1: Nghiệp vụ mua xe làm TSCĐ

Bài 2: Chi phí mua xe làm TSCĐ

Bài 3: Trích lập hao mòn TSCĐ

Bài 4: Bảo hiểm xe

Bài 5: Xử lý mua hàng khi có phí vận chuyển

Bài 6: Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Bài 7: Quyết toán tạm ứng phí công tác

Bài 8: Đổi ngoại tệ, thanh toán hàng nhập khẩu

Bài 9: Tờ khai hải quan hành nhập khẩu

Bài 10: Nộp thuế, phí hải quan, tổng giá trị tờ khai

Các khóa học khác tại CITL