MOS Excel

Mô tả khóa học:

  • Chương trình đào tạo theo phương pháp quốc tế
  • Hướng dẫn các kiến thức Tin học Văn phòng chuyên sâu trong phần mềm Microsoft Excel
  • Luyện tập phương pháp làm bài thi theo chuẩn của Microsoft Quốc tế.

Học phí:

2.100.000

MOS Excel

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: MOS Excel
– Đối tượng tuyển sinh: học sinh, sinh viên, CB-CNVC
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Mục tiêu của khóa học

– Kiến thức: Học viên nắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016 để giải quyết các công việc có liên quan đến bảng tính và dữ liệu phức tạp.
– Kỹ năng: Học viên sử dụng thành thạo các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao với bảng tính Excel.

3. Tóm tắt nội dung khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết từ việc tạo, chỉnh sửa, định dạng và in ấn các trang tính Excel đến việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

A. PHẦN CƠ BẢN
Chương 1. Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2016
1.1. Truy cập đúng công cụ khi cần
1.2. Truy cập Microsoft Excel 2016 theo cách mới
1.3. Đa dạng hóa cách thức so sánh dữ liệu
1.4. Nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu
Chương 2. Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2016
2.1. Giao diện người dùng
2.2. Tùy chỉnh giao diện người dùng
2.3. Thao tác căn bản với các ô dữ liệu
2.4. Chèn dữ liệu trong trang tính
2.5. Trợ giúp trong Microsoft Excel 2016
2.6. Thao tác tính toán căn bản trong Excel
2.7. Cách thức tạo công thức
2.8. Sử dụng hàm để nâng cao hiệu quả tính toán
2.9. Copy công thức và hàm
Chương 3. Thực hiện tính toán trong sổ tính Excel
3.1. Tạo công thức căn bản trong Excel
3.2. Sử dụng hàm trong Excel
3.3. Sao chép công thức và hàm
Chương 4. Chỉnh sửa dữ liệu trong trang tính
4.1. Thao tác với dữ liệu trong trang tính
4.2. Chỉnh sửa, tìm kiếm dữ liệu
4.3. Thay đổi độ rộng, chiều cao của dòng và cột
Chương 5. Định dạng dữ liệu trong Microsoft Excel 2016
5.1. Chỉnh sửa font
5.2. Kiểm tra lỗi chính tả
5.3. Định dạng kiểu dữ liệu
5.4. Định dạng đường viền, màu sắc, phong cách cho dữ liệu
Chương 6. Thiết lập in trong Microsoft Excel 2016
6.1. Cấu hình bố cục trang tính
6.2. Thiết lập dấu ngắt trang
6.3. Định dạng bảng
6.4. Chuyển văn bản thành bảng
Chương 7. Quản lý trang tính trong Microsoft Excel 2016
7.1. Định dạng các thẻ trong trang tính
7.2. Quản lý các trang tính
7.3. Thể hiện trang tính theo nhiều góc nhìn

B. PHẦN NÂNG CAO
Chương 1. Tính toán dữ liệu sử dụng các công thức nâng cao
1.1. Xác định địa chỉ của ô và dải ô
1.2. Thao tác với dữ liệu trên nhiều trang tính
1.3. Sử dụng các hàm đặc biệt
1.4. Phân tích dữ liệu thông qua các hàm logic và lookup
Chương 2. Tổ chức dữ liệu dạng bảng trong trang tính
2.1. Tạo và hiệu chỉnh bảng
2.2. Định dạng bảng
2.3. Sắp xếp và lọc dữ liệu
Chương 3. Biểu diễn dữ liệu sử dụng biểu đồ trong Microsoft Excel 2016
3.1. Tạo và hiệu chỉnh biểu đồ
3.2. Định dạng biểu đồ
Chương 4. Sử dụng các đối tượng đồ họa trong Microsoft Excel 2016
4.1. Làm việc với hình ảnh và clip art
4.2. Làm việc với Shapes
4.3. Minh họa dòng công việc bằng đối tượng SmartArt
Chương 5. Tùy chỉnh và nâng cao môi trường làm việc của Excel 2016
5.1. Tùy chỉnh môi trường làm việc trong Excel
5.2. Quản lý themes
5.3. Làm việc với templates
Chương 6. Phân tích dữ liệu bằng PivotTables, Slicers và PivotCharts
6.1. Tạo và tùy chỉnh PivotTable
6.2. Lọc dữ liệu bằng Slicers
6.3. Phân tích dữ liệu bằng PivotCharts

Các khóa học khác tại CITL