SMART CHOICE 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: SMART CHOICE 1
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Ken, W.; Healy, T. (2020). Smart Choice 1 4th edition. OUP
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Flyers 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

  Mục tiêu của khóa học

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
  ✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
  ✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
  ✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
  ✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

  Nội dung chi tiết của khóa học

  Khóa học này được thiết kế dành cho học sinh đã hoàn thành khóa học Smart Choice Starter 2. Khóa học này bao gồm các hoạt động và bài tập thú vị nhằm giúp người học nắm vững các kỹ năng ngữ pháp, từ vựng, tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Khóa học bao gồm các chủ đề đa dạng như: gia đình, màu sắc, thời tiết, thức ăn, v.v. Bên cạnh đó, khóa học được thiết kế giúp người học tiếp cận và học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.
  Introduce Rules, Materials, Students
  Unit 0: Essential English
  Unit 1: Nice to meet you!
  Unit 2: What do you do?
  Unit 3: Do you like spicy food?
  Unit 4: How often do you do yoga?
  Unit 5: What are you watching?
  Unit 6: Where were you yesterday?

Các khóa học khác tại CITL