SMART CHOICE STARTER 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: SMART CHOICE STARTER 2
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Ken, W.; Healy, T. (2020). Smart Choice: Starter 4th edition. OUP
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Flyers 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này được thiết kế dành cho học sinh đã hoàn thành khóa học Smart Choice Starter 1. Khóa học này bao gồm các bài học cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp hàng ngày. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp nhiều hoạt động và bài tập thực hành để giúp học sinh tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả. Khóa này còn đi kèm với các bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh, các tài liệu phụ giúp giáo viên và học sinh giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn.
Unit 7: What’s she wearing?
Unit 8: Are there any windows?
Unit 9: The bank is on the corner
Unit 10: Do we have any milk?
Unit 11: Where were you yesterday?
Unit 12: What did you do?

Các khóa học khác tại CITL