SMART CHOICE 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: SMART CHOICE 2
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Ken, W.; Healy, T. (2020). Smart Choice 14th edition. OUP
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Flyers 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này được thiết kế dành cho học sinh đã hoàn thành khóa học Smart Choice 1. Khóa học này bao gồm các hoạt động và bài tập thú vị nhằm giúp người học nắm vững các kỹ năng ngữ pháp, từ vựng, tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Khóa học bao gồm các chủ đề đa dạng như: gia đình, màu sắc, thời tiết, thức ăn, v.v. Bên cạnh đó, khóa học được thiết kế giúp người học tiếp cận và học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.
Unit 7: Which one is cheaper?
Unit 8: What’s she like?
Unit 9: What can you do there?
Unit 10: Is there a bank near here?
Unit 11: Did you have a good time?
Unit 12: I’m going to go by car

Các khóa học khác tại CITL