Pre-IELTS 3

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức sâu hơn về các dạng bài tập và khả năng phân tích những lỗi sai thường gặp;
✔️ Kỹ năng tìm kiếm thông tin nhanh, phân tích làm các bài đọc dài & khó;
✔️ Kiến thức về từ vựng học thuật nâng cao theo chủ đề trong Reading;
✔️ Kỹ năng viết các câu đơn, kết hợp câu dài, phức và đoạn văn dài;
✔️ Khả năng nhận dạng các dạng bản đồ, câu hỏi trong Task 1 & 2 và bắt đầu thực hành phân tích, viết bài;
✔️ Khả năng phát âm chuẩn các âm cơ bản, luyện ngữ điệu nói, biết cách trả lời các dạng câu hỏi đơn giản và bắt đầu nâng cao trong Speaking, trả lời lưu loát, phản xạ nhanh với các chủ đề phổ biến nhất;
✔️ Điểm IELTS 5.0 – 5.5

Học phí:

8.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: Pre-IELTS 3
– Thời lượng: 90 tiết
– Giáo trình: Mindset for IELTS 1

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức sâu hơn về các dạng bài tập và khả năng phân tích những lỗi sai thường gặp;
✔️ Kỹ năng tìm kiếm thông tin nhanh, phân tích làm các bài đọc dài & khó;
✔️ Kiến thức về từ vựng học thuật nâng cao theo chủ đề trong Reading;
✔️ Kỹ năng viết các câu đơn, kết hợp câu dài, phức và đoạn văn dài;
✔️ Khả năng nhận dạng các dạng bản đồ, câu hỏi trong Task 1 & 2 và bắt đầu thực hành phân tích, viết bài;
✔️ Khả năng phát âm chuẩn các âm cơ bản, luyện ngữ điệu nói, biết cách trả lời các dạng câu hỏi đơn giản và bắt đầu nâng cao trong Speaking, trả lời lưu loát, phản xạ nhanh với các chủ đề phổ biến nhất;
✔️ Điểm IELTS 5.0 – 5.5

Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Relationships
Unit 2: Places and buildings
Unit 3: Education and employment
Unit 4: Food and drink

Các khóa học khác tại CITL